Диян Димов: Подобряват се условията за морски спортове на територията на „Марина порт – Бургас”

Интервю на Димитър Велев, Maritime.bg

diyan-dimovКакъв е реализираният товарооборот през „Пристанище Бургас“ ЕАД за първото полугодие на годината?
За първите седем месеца на 2015 година държавният оператор „Пристанище Бургас” ЕАД обработи близо 300 000 тона насипни и генерални товари. От началото на юли тенденцията е на сериозно увеличение на товарооборота, като само за месеца са обработени 64 350 тона товари. Това е с 10 % повече от средномесечния физически тонаж за периода, в който „Пристанище Бургас” ЕАД оперира единствено на територията на Треминал Изток – 1, т.е. на 14 корабни места, 6 от които основни. Преизпълнението на заложения план и спрямо предходната година е 3 000 тона.

През порт Бургас се осъществява внос и износ на различни видове товари, съобразно нуждите на икономиката. Традиционни товари са: торове, сол, зърно, метали-черни и цветни, скрап, руди, въглища, чугун, феросплави. През настоящата година бяха привлечени и нови товари – бентонит и дървесен чипс. Преговорите с потенциални контрагенти за привличане на допълнителен тонаж са ежедневни.

Обработените насипни товари от внос и износ са над 180 000 тона. С най-голям относителен дял при насипните товари са торовете – 28%; сол-15%; руди, концентрати и скрап-14 %, зърнени храни – 9 %, кварцит -8 % и др.

Останалото количество от общия товарооборот за седемте месеца на годината се пада на генералните товари. С най-голям относителен дял при генералните товари са металите – 57%, следвани от изкуствени торове- 27%, бентонт-14% и други.

В какъв размер са инвестираните до момента средства?
Инвестициите на територията на държавния оператор ”Пристанище Бургас” ЕАД се извършват със собствени средства и със средства на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Средствата са насочени за подобряване на работната среда, за модернизация и увеличаване капацитета на товаро-разтоварната дейност. През настоящата година „Пристанище Бургас” ЕАД инвестира половин милион лева собствени средства в своята територия. Сумата е два пъти по-висока от задължителните по закон инвестиции.

Бяха отделени средства и завърши рехабилитацията на подкрановия път на две корабни места с цел запазване и увеличаване на товаро-разтоварния капацитет. Заделени са средства за аварийни ремонти, включващи неотложни дейности по ВиК, електрически мрежи и железопътно развитие.

До края на годината следва да приключи и рехабилитацията на експлоатационната инфраструктура на основните 12-то и 13-то корабни места, която вече започна, а целта е запазване и увеличаване на товаро-разтоварния капацитет. Обявената обществена поръчка от ДП „Пристанищна инфраструктура” на стойност 700 000 лева е за възстановяване на настилките в тила на 12-то и 13-то корабни места на територията на държавния оператор.

Подобряват се условията за морски спортове на територията на „Марина порт – Бургас” и предстои облагородяване на района около Морска гара с цел подобряване обслужването на българските и чужди туристи. Средствата са за построяването на две нови халета за обслужване на яхтите – ремонтно и основно на територията на „Марина порт – Бургас”, която през август е домакин на европейското първенство по ветроходство в олимпийските класове 420 и 470. В момента се извършва тяхното строителство.

Извършва се и рехабилитация на най-стария закрит пристанищен склад „Магазия 1”. Проектът се изпълнява от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и е на стойност 3,8 милиона лева. След приключването на реконструкцията той ще се превърне Морски културен център с функционалност за каботажен и втори пасажерски терминал. В ход е тръжна процедура за 2 милиона лева за благоустрояване на първите 30 дка в района около Морска гара в Зоната за обществен достъп. Ще бъдат обособени места за паркиране, ще се изгради тротоарна и веломрежа. Предвидено е озеленяване и парково осветление.

Какви са перспективите за развитие на държавното пристанище, след като големи части на комплекса бяха концесионирани?
Дейноста ни се осъществява в двете основни направления, в които работи пристанището: товаро-разтоварно и пасажерско, в т.ч. морско-технически услуги. Стремежът ни е постъпателно устойчиво надграждане и на двете направления. Въпреки спада на круизните пътувания в Черно море през тази година „Пристанище Бургас” ЕАД се превърна в начална и крайна точка на туристическите пътувания на атракционните корабчета. В момента пет корабчета извършват туристически пътувания в залива и до най-желаната туристическа атракция на Бургас – остров „Света Анастасия”. До края на юли през Морска гара са преминали над 18 000 туристи, като се има предвид, че активните туристическите пътувания в залива започнаха по- активно от май.

Отдавате ли техника под наем на концесионерите и при какви условия?
Тези взаимоотношения са уреждат съгласно Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Разпоредбите на нормативния акт се отнасят към всички пристанищни контрагенти ползващи или наемащи активи на дружеството.

Какво е развитието на проектите, свързани със Зоната за достъп? Какво предстои?
Зоната за обществен достъп е неделима част от развитието на пристанището и на град Бургас като цяло. През 2008 година проектът е обявен за обект от национално значение и като такъв се изпълнява от „Български държавни железници” ЕАД, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, „Пристанище Бургас” ЕАД, ДП „Пристанищна инфраструктура”, Община Бургас, „Български държавни железници” ЕАД. „Зоната за обществен достъп”, която е известна и като „Супер Бургас” е дългосрочен проект и няма как да се случи за година или две. Тази година предстои да бъде благоустроено пространството около Морска гара Бургас. Планирани са действия за озеленяване, изграждане на пешеходни и велоалеи, обособяване на места за почивка, паркинг за туристическите автобуси и автомобили, зарядна станция за електрически автомобили. Вече е факт велостоянката, която част от градската вело-мрежа. От Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” избраха изпълнител и започнаха реалните строителни дейности по реконструкцията на ”Магазия 1” – най-старият закрит пристанищен склад, който предстои да се превърне в Морски културен център. Той също се намира на територията на Зоната за обществен достъп. Техническото задание включва освен функционалност за втори пасажерски терминал и морски исторически музей, детски учебен център, развлекателни зони, морско бистро, търговски площи. Усилията ни са в бъдеще тази зона да става все по-атрактивна и твърдо сме убедени, че обслужването на круизни кораби и крайбрежно плаване е неразделна част от развитието на град Бургас и реална предпоставка за ръст на регионалната ни икономика и заетост.

Какви са очакванията Ви за следващия круизен сезон? Колко кораба посетиха пристанището досега през този сезон?
Сезон 2015-та не е благоприятен по отношение на круизните пътувания и то не само за „Пристанище Бургас”. Всички страни в черноморския басейн регистрират спад на този вид пътувания. Като основна причина за отказ на круизните компании да извършват плавания в Черно море те посочват конфликта в Украйна. В тази връзка бяха отменени и повечето от предварително заявените 31 посещения на крузни кораби в Пристанище Бургас. Въпреки този отлив Пристанище Бургас има своите успехи по отношение на круизното обслужване. В началото на месец юни „Пристанище Бургас” ЕАД стана пълноправен член на най-голямата круизна асоциация в Европа – MedCruise, което е успех не само за пристанището, а и за България, тъй като страната за първи път има представителство в тази престижна европейска круизна асоциация. Като член на асоциацията пасажерски терминал Бургас ще бъде представян и на всички европейски и световни круизни форуми. Приемането на бургаското пристанище в MedCruise е признание за усилията и качеството при обслужването на круизните кораби. Тези усилия вече дават своите резултати. Въпреки кризата в круизните пътувания в Черно море успяхме да договорим две извънредни посещения през октомри на пасажери на най-големият европейски круизен оператор – МSC Cruises /Mediterranean Shipping Company S.A/, който е един от малкото останал да оперира в района на Черно море. Съгласувани бяха за 12-ти и 23-ти октомври две нови посещения на флагмански кораб – MSC ORCHESTRA/294 метра/.Заедно с посещенията на другия кораб на компанията – МSС SINFONIA /252метра/ на 22-ри септември и 16-ти октомври Морска гара- Бургас пълноценно ще влезе в активна дейност. Над 7 700 пасажера и 3500 членове на екипажите на корабите ще имат възможността да оценят красотата на българското Черноморие и бургаското гостоприемството в самия край на летния сезон. За привличането на круизи в Бургас допринасят и усилията за модернизиране и благоустрояване на пространството около Морска гара и реконструкцията на Магазия 1/Морски културен център/, което чуствително ще промени облика на територията, включително и чрез надграждане на пасажерската функционалност. Първото посещение на круизен кораб на Морска гара Бургас за този сезон е на 27-ми август. Тогава ще акостира мк EMERALD PRINCESS, който със своите внушителни 113 561 бруто-регистров тонаж /GT/, дължина 289 м, широчина 36,05 м и 3080 пасажера ще оглави класацията за най-голям пасажерски кораб посещавал морската ни гара. Тези посещения още веднъж доказват добрите възможности и условия на бургаското пристанище при обслужването на най-големите круизни кораби, плаващи в Черно море.

Какви са плановете на пристанището за привличане на нови товари, най-вече транзитни?
„Пристанище Бургас” ЕАД работи в две основни направления: товаро-разтоварно и пасажерско обслужване. С цел запазване и увеличаване и на товаро-разтоварния капацитет на държавния оператор се реализират и няколко инфраструктурни обекти на активната експлоатационна територия – рехабилитация на подкранови пътища, настилки, складови полета с прилежащи площи, водопроводна и канализационна мрежа, за които през настоящата година има осигурено финансиране, както от страна дружеството, така и от ДП „Пристанищна инфраструктура”. Ценовата политика при товаро-разтоварните дейности, обновяваща се инфраструктура с закрити и открити складови площи и обезпечеността с челна и тилова механизация способстват за привличането на клиенти. Вече обелязох, че през месец юли в порта са обработени 64 350 тона товари. Наситен с посещения на товарни кораби се очертава и месец август. В пристанището се обработват както товари предназначени за и от България така и транзитни /от и за трети страни/. През тази година такъв транзитен товар е феросилицият. За пристанището няма значение какви са товарите, които се обработват дали те са предназначени от и за България или са транзитни, тъй като условията за обработката им и заплащането на услугите са идентични. Като цяло политиката ни е за привличане на товари независимо дали те са транзитни или не, тъй като това води до повишаване на товароборота и от там до печалбата на държавния оператор.

При пасажерското обслужване също бяха направени стъпки за подобряване на услугите и намаляване на цената на обслужване на корабите както от страна на пристанището, така и от страна на частните фирми, заети с обслужването на круизите. Инициативата за оптимизиране на таксите и цените на услугите за крузните кораби започна от Бургас. Още през есента на 2014 година Пристанище Бургас, заедно с другите ангажирани страни, които предоставят услугите – пилотски, маневрени, влекачни, швартови, агентийски и туристически, обединиха усилията си за намаляване на цените на всеки един от участниците в обслужването на круизните кораби. Първата стъпка бе направена от ”Пристанище Бургас” ЕАД, което намали таксата за обслужване на пасажер и тя вече е 5 евро. Останалите частни компании също оптимизираха своите тарифи. Тази политика бе активно подкрепена от държавата. През април правителство одобри промени в Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Така дължимата тонажна такса за пътническите кораби, която формира средно половината от дисбурмента за посещение в българските круизни пристанища бе намалена с 14 %. Основната цел на държавата с тази промяна бе да насърчи развитието на круизния бизнес в България и да бъдат преодолени различията в ценообразуването със съседните черноморски страни. Тези действия за пореден път доказват, че визията за развитие на круизния бизнес в България е с ясна и дългосрочна перспектива.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Bering Yachts започва строителство на яхти в Бургас

Нов сериозен инвеститор откри база и започва работа в Бургас още тази година. Това е компанията Bering Yachts. Днес нейни мениджъри представиха свое произведение в Пристанище Бургас, включвайки се в отбелязването на неговия
Прочетете

Диян Димов: Успешно защитаваме това, което преди 119 години е дало началото на развитието на…

Приятели и гости на „Пристанище Бургас” отпразнуваха годишнината от откриването му за търговско корабоплаване. Група „Вълнолом” към пенсионерския клуб на пристанището отправи музикален поздрав към присъстващите. Изпълнителният
Прочетете

Гърци на пазар за руски кораби, Турция се възползва от забраната за руски кораби в ЕС

Войната в Украйна продължава 84-и ден. Тя засегна пряко корабоплаването и морската индустрия в Черно море, според "Алианц". Доведе до блокиране на 20 милиона тона зърнени товари в Украйна, според Европейската комисия. Стана
Прочетете

119 години Пристанище Бургас

Снимка: ДППИ На 18 май Пристанище Бургас отбелязва 119 години от откриването си. Указ на Княз Фердинанд І от 20 декември 1894 г. и няколкогодишно строителство превръщат някогашните дървени скели на бургаския бряг в  първото съвременно
Прочетете

Ръст на товарооборота в Пристанище Варна, което отбелязва 116-а годишнина

Снимка: Пристанище Варна Пристанище Варна е открито на 18 май 1906 г. Тази дата бележи навлизането на град Варна на световните пристанищни карти. Изграждането на Пристанище Варна продължава повече от 10 години. Откриването е с
Прочетете

Русия връща в строя в Черно море още една подводница

Дизел-електрическата подводница "АЛРОСА" от състава на руския Черноморски флот преминава ходови изпитания след края на ремонт и модернизация. Дейностите по модернизация на подводницата по проект 877 започнаха през 2014 година.
Прочетете

Румъния осигури още 25 милиона евро от ЕС за Пристанище Браила

Още 25 милиона евро ще бъдат инвестирани за подобряване на инфраструктурата на румънското пристанище Браила на р. Дунав, съобщи министърът на транспорта на страната Сорин Гриндеану, предаде "Румъния инсайдър". Става дума за поредни
Прочетете

Отдават на чартър ферибот „Героите на Севастопол“

"Български морски квалификационен център" ЕАД обяви търг за отдаване под наем чрез договор за беърбоут чартър на моторен ферибот "ГЕРОИТЕ НА СЕВАСТОПОЛ" (IMO: 7529976), установи справка на Maritime.bg. Държавното дружество предлага
Прочетете

Турция придоби четвърти сондажен кораб

Турция е придобила четвърти сондажен кораб. "Четвъртият турски сондажен кораб ще пристигне на бреговете на страната на 19 май", съобщи в понеделник министърът на енергетиката и природните ресурси на страната Фатих Донмез, цитиран от
Прочетете

Земеделският министър очаква да се „разработи механизъм“ за износ на украинско зърно…

Трудно бих могъл да прогнозирам цената на пшеницата към днешна дата. Не се ли успокои обаче обстановката в Украйна, не виждам изход от тази ситуация. Така или иначе 40% от това зърно от Европа идва от Украйна. Това каза земеделският
Прочетете

Последни новини

Диян Димов: Успешно защитаваме това, което преди 119 години е дало началото на развитието на бургаското пристанището

Приятели и гости на „Пристанище Бургас” отпразнуваха годишнината от откриването му за търговско корабоплаване. Група „Вълнолом” към пенсионерския клуб на пристанището отправи

Гърци на пазар за руски кораби, Турция се възползва от забраната за руски кораби в ЕС

Войната в Украйна продължава 84-и ден. Тя засегна пряко корабоплаването и морската индустрия в Черно море, според "Алианц". Доведе до блокиране на 20 милиона тона зърнени

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент