ИАРА ще предлага по-качествени административни услуги

kater-iara-varnaИзпълнителна агенция за рибарство и аквакултури успешно бе сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001:2008. Сертификацията бе извършена в изпълнение на проект „Осигуряване на ефективен процес на предоставяне на административни услуги чрез въвеждане на стандарт за система за управление на качеството в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”, финансиран с договор по предоставяне на безвъзмездна финансира помощ (№ 13-31-18/15.04.2014) по оперативна програма „Административен капацитет“ и съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд, предаде БургасНюз. Проектът бе изпълнен за 18 месеца, като общата му стойност е 333 771,63 лв.

В неговата реализация бяха обхванати всички служители на изпълнителната агенция, а 10 човека бяха обучени да отговарят за последващото поддържане и актуализация на системата. Целта на проекта e да повиши капацитета за осигуряване на качествени административни услуги, насочени към потребителя. Въведената система доведе до вътрешно-нормативни и организационни подобрения, които да позволят бързо и ефикасно предоставяне на административни услуги от страна на държавната агенция.

Според екипа, работил по проекта, вече са създадени организационни и документални предпоставки за постоянно подобряване на системата за управление.

„С приравняването към най-високите международни стандарти за качество, ИАРА ще гарaнтира една по-организирана и ефективна работа, от която ще бъдат облагодетелствани всички граждани, ползващи нейните услуги. Въвеждането на ISO 9001: 2008 е в отговор на стремежa на агенцията да удовлетвори максимално нуждите на клиентите си”, заявиха специалистите.

Maritime.bg – България / Рибарство

Последни новини

Последни новини