Обединиха корабостроенето и морските науки в Технически университет – Варна

Технически университет - Варна
Технически университет – Варна

Към нова структура на основните академични звена премина Технически университет – Варна. От учебното заведение съобщиха, че запазват всички съществуващи катедри, които се разпределят в четири, вместо досегашните шест факултета.

Maritime.bg припомня, че преди проведения академичен съвет, който одобри реорганизацията, от Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт изразиха притеснения по повод закриването на самостоятелния Корабостроителен факултет.

Корабостроителната промишленост в лицето на БНАКК и корабостроителната наука и образование, представлявана от Корабостроителния факултет на ТУ – Варна, съществува в своята пълнота до днес и се развива устойчиво на двустранна основа. Асоциацията приема факултета като надежден тил, гарантиращ кадровото осигуряване на промишлеността и острие в научното развитие и технологичното обновление на бранша. Асоциацията активно подпомага корабостроителното образование като осигурява стажове, практики, стипендии, участва в кандидат-студентските кампании и в обсъждането на учебни планове и програми. В предстоящата структурна реорганизация на Университета се предвижда закриване на Корабостроителния факултет, а той е единственото структурно различие между ТУ – Варна и останалите университети и висши училища в България.“, написаха тогава от асоциацията до членовете на академичния съвет на ТУ – Варна.

Пред Maritime.bg от ТУ – Варна обясниха, че двата, досега отделни, факултета – „Корабстроителен“ и „Морски науки и екология“, ще бъдат обединени в нова структура – „Корабостроене и морски науки“. Към него се присъединяват и обучаващите катедри по екология и растениевъдство. ТУ – Варна намалява общия брой факултети от шест на четири. Останалите са Машинно-технологичен факултет, Електротехнически факултет и Факултет по изчислителна техника и автоматизация, в чийто състав вече са катедрите по електронна техника и микроелектроника и комуникационна техника и технологии.

Според ръководството на университета, новата организация е оптимална, осигурява по-голяма стабилност, приемственост и по-добри перспективи за развитие и консолидиране на академичния състав. Четирите факултета са балансирани от гледна точка на преподавателския състав (хабилитирани и нехабилитирани преподаватели) и това създава добри предпоставки за академично развитие и взимане на оптимални управленски решения. Факултетите са структурирани и в съответствие с акредитираните професионални направления и специалности от регулираните професии в ТУ-Варна, както и съобразно броя на обучаваните студенти.

Академичният съвет прие план-график за провеждане на избори за ръководни органи в основните звена на ТУ-Варна. До провеждането на изборите университетът ще функционира съгласно досегашната структура. Изборите приключват през месец декември 2015 г. и с това завършва процесът на формиране на академичното ръководство на всички равнища в Технически университет – Варна за мандата 2015 – 2019 г.

Още по темата:
Закриват корабостроителния факултет в Технически университет – Варна?

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Инцидент с подводница в Южна Африка, загинаха трима, сред тях една от малкото жени-подводничари в страната

Трима подводничари загинаха при инцидент с подводница MANTHATISI от състава на Военноморските сили на Южна Африка. Седем моряци падат зад борда на подводната лодка по