С 32% се е увеличил износът на пшеница през пристанищата

Снимка: Пристанище Варна
Снимка: Пристанище Варна

По оперативни данни на МЗХ, през периода 01.07. – 01.11.2015 г. на настоящата 2015/16 пазарна година износът на пшеница през Пристанище Варна, откъдето традиционно се осъществява основна част от износа на зърнени и маслодайни култури, възлиза на 775 хил. тона. Макар през последния седмичен период през пристанището да не са преминали товари с пшеница, общото количество, изнесено до началото на ноември продължава да изпреварва с над 32% нивото, отчетено към същия период на 2014 г. Същевременно, износът на ечемик и рапица спада.

От началото на 2015/16 пазарна година до момента не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица през Пристанище Бургас.

Към 01.11.2015 г. износът на царевица и слънчоглед продължава да се движи с по-бавни. Общите количества от двете култури, преминали от началото на маркетинговата 2015/16 година до момента, намаляват съответно с 34,6% и 16,8% на годишна база.

През наблюдавания период не е реализиран износ на царевица и слънчоглед през Пристанище Бургас.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и