Посрещаме форума на морските университети в света през 2017 г.

ВВМУ ”Никола Й. Вапцаров” е избрано за домакин на Годишната асамблея на Международната организация на морските университети през 2017 г. Тази най-прясна новина от училището и свързаните с нея въпроси за престижа на морското ни образование, за новите възможности при подготовката на бъдещите кадри в шипинга определиха темата на нашия разговор с кап. I ранг, проф. д.в.н. Боян Медникаров, началник на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”.

Интервю на Стефан Денков, в-к Черно море

boyan-mednikarov– Кога стана изборът на ВВМУ за домакин на такъв престижен световен форум?
– Към средата на миналия месец в Риека, Хърватия, се проведе поредната годишна асамблея на Международната организация на морските университети. Тогава беше обсъден въпросът за домакинството на годишната асамблея през 2017 г. Имаше състезание между кандидатурите на 5 морски университета: Световния морски университет в Малнио, Националната морска академия на Филипините, Университета в Ливърпул, Морския университет в Барселона и ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”.  Още на първия тур изпълнителният борд реши единодушно ние да бъдем домакин на Годишната асамблея на Международната организация на морските университети през 2017 г . И след броени дни започваме да планираме процеса на подготовката ни за домакинството на този изключително престижен форум.

– Каква ще бъде практическата полза от това домакинство?
– Тук ще пристигнат представители на няколко десетки морски университета от цял свят. Ще се проведе и т. нар. президентски форум, на който ще бъдат поканени представители на възможно най-високо ниво в Международната морска организация (IMO), Международната трудова организация, от различни асоциации, корабоплавателни компании. Ще бъдат дискутирани бъдещите актуални проблеми на морското образование. Това събитие се подкрепя от японската фондация „Нюпон фондейшънил” и се приема за изключително престижно мероприятие. А да не говорим за нарастващия международен престиж на ВВМУ.

– Колко чуждестранни студенти се обучават в училището?
– Първо да спомена, че завърши една много успешна учебна година и започна новата, която се надяваме да бъде още по-добра. Тенденцията е позитивна. На 15 юли училището се попълни с новоприетите студенти бакалаври, като интересът беше повишен. Приехме още 50 бакалаври по съвместната ни програма с Висшето транспортно училище в София. В момента приключи приемът за магистърска степен, като и там бройката е увеличена. А що се отнася до чуждестранните студенти, новото и интересното в тазгодишния прием е повишеният интерес на гръцки студенти към нашето училище. Миналата година те бяха около десетина души, а само тази година са приети нови 82-ма, което значително промени бройката на англоезичното ни обучение. При нас се обучават и представители от Турция, Румъния, Русия, Албания, Молдова, Украйна. Имаме един магистър от Ходурас, очакваме и от Салвадор, Индия, Казахстан. Така че спектърът на държавите, от които има интерес към нашето училище, наистина е широк и продължава да расте. В момента при нас има над 150 чуждестранни студенти. В училището общо 2700 души се обучават по различни програми.

–  От тях колко са новоприетите?
– 580 души на ниво бакалаври, като с приетите по съвместната програма с Висшето транспортно училище в София, с чуждестранните студенти и по магистърските програми общо стават 700-800. Точният им брой още се изчислява, но е ясно, че имаме ръст от над 100 души, което никак не е малко при сегашния демографски срив, който намали приема в повечето висши училища.

– А какво ново предлагате в учебния процес?
– Характерното за тазгодишния учебен процес е, че продължаваме да развиваме традиционните специалности, към които винаги е имало най-голям интерес: корабоводене, корабни машини и механизми. Утвърждава се и една нова елитна специалност – „Информационни и комуникационни технологии”. В нея ще се подготвят IT специалисти в морската индустрия, където масово навлизат съвременните информационни системи. Тази специалност е съвсем отскоро и полагаме системни грижи, за да създадем нужната й учебна материална база. За преподаватели в нея се стремим да привличаме добри експерти, в т.ч. и от чужбина, за да бъдем наистина на нужното ниво.
Най-общо това са новите щрихи на образователната ни програма. Изключително позитивно се развива и нашата научноизследователска дейност. Това лято училището спечели проект за уникален комплексен център за борба с нефтените разливи в Черно море на стойност близо 3 млн. лв., негов ръководител е доц. Калинов. Текат и други по-малки проекти. Нови възможности ни се отварят през започващия програмен период до 2020 г.
От гледна точка на подготовката на нашите курсанти тази година въвеждаме нов подход, насочен към развиване на техните лидерски и командни качества. В тази връзка променяме и организацията на курсантските формирования, които няма да са повече в стандартния вид -батальон,  рота, взвод и т.н. , а ще са в т. нар. корабни екипажи. Идеята за курсантските екипажи е да се създадат условия за съвместна работа на курсантите от различни курсове, различни специалности, полове.  А също и за формиране на навици, специално у по-старшите курсанти, да управляват подобни колективи. Да се учат да носят отговорност не само за своето лично поведение, а и за хората от екипа си.

– Лидерските и мениджърските качества не са ли по-важни за гражданския профил, защото при курсантите така или иначе поведението е предопределено от военния устав?
– Офицерите, дали ще са на борда на военен или на търговски кораб, те винаги остават офицери. А бидейки офицери, имат своите отговорности. От една страна те са свързани с управлението на техническите средства, но преди всичко с управлението на хората, които са им подчинени. И тук няма значение какъв е видът на кораба. Дали ще управляваш един цивилен, или човек под пагон, отговорността е една и съща. Затова отделяме специално внимание на лидерската подготовка както на курсантите, така и на нашите цивилни студенти, които са бъдещи офицери от гражданския флот. И в двете програми има специален курс, посветен на организационното поведение, на лидерската подготовка, мениджърските качества и т.н.

– Подготвяте и бъдещите лидери мениджъри в морския бизнес?…
– Да. Не е случаен фактът, че много от нашите възпитаници намират прекрасна реализация не само в шипинга, а и в други сфери на стопанския, обществения и политическия живот на страната. Да не говорим, че според публикуваните класации на богатите българи в първата десятка се нареждат немалко бивши възпитаници на Морското училище. Тоест във всички сфери има успешно реализирали се ръководители, които са завършили ВВМУ.

– Как печелите международна известност?
– Това е целенасочена наша политика, свързана с високия международен престиж на ВВМУ. Това лято училището беше посетено от министър председателя на България, от министъра на образованието и министъра на отбраната, както и от много други държавни мъже. Всички техни оценки са, че това е уникално учебно заведение, каквото досега не са срещали, че това е най-доброто учебно заведение, в което са били, и т.н. Имаме основателни претенции наистина да бъдем най-доброто висше военно училище, най-доброто специализирано техническо висше училище у нас. Нашата работа в управителния борд на Международната асоциация на морските университети ни дава възможност да се сравняваме със сродни училища от целия свят. Посещавайки ги (повечето от тях са правени с много пари!), все по-трудно намираме такова, за което можем да кажем, че е по-добро от нашето. Знаете, че през последните години ВВМУ направи огромни стъпки в модернизацията на своята учебна материална база. Само допреди 2 години имахме само един пълноценен корабен мостик и още един по-малък с ограничени възможности, а в момента разполагаме с 5 пълноценни корабни мостика. Удвоихме броя на машинните, комуникационните симулатори, създадохме нови 2 симулатора за управление на морския трафик, симулатор за кризисен мениджмънт. На базата на новия проект ще създадем още много нови комуникационни съоръжения. На 15 август т.г. премиерът Бойко Борисов откри новия електронен клас  за подготовка на морски капитани – само в него има 16 виртуални кораба. Училището увеличава своя капацитет от гледна точка на лекционни и лабораторни зали – с над 800 нараснаха седящите места в тях през последните години. С приключване на ремонта, който върви по график, ще разполагаме с най-ефективната отоплителна система в трите учебни основни корпуса на училището. Скоро за нашите студенти има над 300 нови легла в добре обзаведените стаи на общежитията ни. Всичко това говори за устойчивото развитие на училището ни, което вече има много сериозен международен престиж. Ето, тази година ВВМУ получи акредитация от японското министерство на транспорта за учебно заведение с високо качество на образованието. Това дава възможност на нашите възпитаници директно  да работят на борда на кораби под японски флаг, без да се налага допълнителна сертификация, както беше досега.

– С какво си обяснявате традиционно високия интерес към специалностите, които подготвят навигатори, механици на кораби?
– Младите хора мислят прагматично и избират такива специалности, които имат реализация. Това е причината за големия интерес към традиционните специалности и особено към корабоводенето. А също и към някои по-модерни специалности, като информационни и комуникационни технологии в морския транспорт, мениджмънт на водния транспорт. Ние твърдо отстояваме политиката да не произвеждаме безработни. Затова специалности, които имат негативна перспектива, просто ги замразяваме. Такива са речното корабоплаване, океанското инженерство, които стартирахме с перспективата за офшорните изследвания в шелфа, но те закъсняха и може би и още ще се забавят, най-вероятно заради ниските цени на петрола. Впрочем, силно се надяваме “Тотал” да започне обещаните от началото на следващата година проучвания в блок „Хан Аспарух”. Когато се появи реална възможност за по-голяма реализация, тогава веднага ще разстартираме специалността океанско инженерство. Важното за нас е да не произвеждаме бъдещи безработни.

Maritime.bg – България / Морско образование

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и