Удължиха срока за ползване на пристанище „Пристис“ до провеждане на нова концесия

Фото: Утро Русе
Фото: Утро Русе

Общински съвет – Русе прие предложение за сключване на Допълнително споразумение към Договор за предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“. Предложението бе направено от кметската администрация.

Към настоящият момент процедурата по предоставяне на пристанище „Пристис“ на концесия се провежда по реда и съгласно нормите на Закона за концесиите, но няма да приключи в рамките на сключения от Община Русе договор. В договора за предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище „Пристис“ не е предвидена клауза, регламентираща удължаване на неговия срок, респективно изменение или допълване. Регламентиран е единствено срока на неговото действие – до приключване на процедурата по концесиониране на пристанището, но не повече от пет години.

С оглед ефективното управление на общинските имоти в обхвата на пристанището, извършването на пристанищни услуги и осигуряване на приходи от тях бе необходимо сключването на допълнително споразумение за удължаване срока на договор за предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище „Пристис“, сключен на 05.11.2010 г. между Община Русе и „Порт Пристис“ ООД до приключване на процедурата по концесиониране на пристанището, се казва в аргументите на общинската администрация.

Към момента, съгласно договора, операторът „Порт Пристис“ се задължава да заплаща на собственика Община Русе възнаграждения както следва: фиксирано месечно възнаграждение в размер на 4 070 лв. без ДДС; променливо годишно възнаграждение в размер, равен на нарастването на годишния товарооборот, спрямо определеният за базисен годишен товарооборот от 1500 корабопосещения и 23 000 пътници (над 38 000 условни единици), умножено по 1,03 лева, без ДДС за условна единица, припомня Топ Новини Русе.

Съгласно чл. 13 и чл. 14 от договора пристанищният оператор „Порт Пристис“ ООД е длъжен да събира от името и за сметка на собственика Община Русе пристанищните такси от корабите, посещаващи пристанището и да ги заплаща на общината ежемесечно.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Опасна е консумацията на миди с неясен произход, предупреждават експерти

Опасна е консумацията на миди с неясен произход. Това алармират в сигнал до институциите експерти от бранша за култивиране на миди по българското крайбрежие. Диви черни миди,

Украйна има „план Б“ за износа на зърно през пристанища на Черно море

Украйна е готова с "План Б" за продължаване на зърнения коридор в Черно море и без подкрепата на Русия. Това заяви министърът на земеделието на страната Микола Солски, цитиран

Във Военноморска база Бургас отбелязаха 60-ата годишнина на Четвърти дивизион патрулни кораби

Във Военноморска база Бургас тържествено беше отбелязана 60-ата годишнина от създаването на 4-ти Дивизион патрулни кораби. Със заповед на тогавашния командващ на флота