Нова наредба за плавателните съдове за отдих и лично ползване

yahten-turizam-balgariaПравителството отмени сега действащата и прие нова наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и за лично ползване. С текстовете се въвеждат разпоредбите на европейска директива по темата. Предвидени са и по-строги изисквания относно емисиите на отработени газове от двигателите на плавателните съдове.

Предвиден е преходен период от една година – до 18 януари 2017 г., през който двигателите ще могат да се пускат на пазара съгласно действащите норми за отработени газове, а за малките и средни предприятия този период е четири години – до 18 януари 2020 г.

Новата наредба по-ясно и пропорционално разпределя задълженията на икономическите оператори в зависимост от ролята им във веригата на предоставяне на пазара. Въвеждат се и задължения на частните лица, които внасят за свое ползване плавателни съдове от страни извън ЕС, когато производителя на такива плавателни съдове не е спазил изискванията на европейското законодателство.

В тези случаи плавателният съд ще може да се използва само след като частното лице, което го внася, докаже с помощта на сертифициращ орган, че плавателният съд отговаря на изискванията на наредбата.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Няма непосредствена опасност за крайбрежието ни от взривяването на „Каховка“

Във водите на Черно море в района на Одеса постъпва вода от р. Днепър след взривяване на стената на яз. Каховка. Акт, за който взаимно се обвиняват Русия и Украйна. През

Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla).