Пристанище Варна приключва изпълнението на проект SETRACON

0header17 декември 2015 г.

На 4 декември 2015 г. в гр. Варна се проведе заключителна конференция по проект ”SEcuring TRAnsit CONtainers” (SETRACON), финансиран от Съвместна оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013 г. Същата беше организирана от Пристанище Варна – партньор по проекта, като се проведе на два етапа. Първият етап се състоя в заседателната зала на Пристанище Варна, където бяха изнесени презентации от страна на българския партньор и бенефициента по проекта – Солунски технологичен институт, Гърция за степента на развитие на контейнерния транспорт, след което последва дискусия за важността и начините за гарантиране сигурността на контейнерните товари в участващите в проекта държави. Вторият етап от конференцията се проведе в Пристанище Варна–Запад, където представителите на водещия партньор тестваха пилотно разработеното по проекта уеб приложение за проследяване и сигурност на контейнерите. Тестването бе увенчано с успех, като всички функционалности на приложението, както и монтираните на подложените на тест контейнери специализирани сензори и датчици заработиха ефективно и показаха възможностите на своето положително приложение занапред.
С провеждането на финалната конференция, проектът е към своя край, като до 31 декември 2015 г. предстои неговото финално приключване. Всички дейности са изпълнени успешно, като партньорите постигнаха заложените резултати в пълна степен и ползотворната съвместна работа постави основите за продължение в дългосрочен план на установеното сътрудничество по проекти в рамките на областите на компетентност на Пристанище Варна.
Проект SETRACON се изпълнява с финансовата помощ на Европейския съюз чрез Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн” 2007 – 2013 и с национални средства. Общата стойност на проекта е 532 785 00 евро, като финансирането от страна на ЕС се равнява на 479 506,50 евро или 937 818,81 лева (90 % от стойността на проекта). Бенефициент на проекта е Солунски технологичен институт, Гърция, а партньори са следните организации: Пристанище Александруполис, Гърция, Пристанище Варна, България и Национален морски университет – Одеса, Украйна.

За повече информация:
Светла Богданова
„Пристанище Варна” ЕАД
Тел.: + 359 52 692 293
svetla.bogdanova@port-varna.bg
0footer

Последни новини

Последни новини