Получаваме 36,2 млн. евро за инвестиции в аквакултури

riboloven-korabНад една трета от средствата (36 215 000 евро), които се отпускат по новата оперативна програма за морско дело и рибарство (2014 – 2020 г.), са по приоритет 2: устойчивото развитие на аквакултурите. Това заявиха за в. „Черно море” експерти от централата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Общо 113 543 227 евро ( 88 066 622 евро от тях идват от Европейския фонд за морско дело и рибарство) става бюджетът на програмата, която наскоро получи одобрението от Европейската комисия. Новината е много важна за сектора, в който през миналия програмен период (2007 – 2013 г.) стана приоритетно развитието на производствата от аквакултури. Идеята е с тях да бъде компенсиран недостигът на пазара вследствие на намалените рибни ресурси в Черно море. Според Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти, над 2000 души са ангажирани в рибарството и предимно в отглеждането на аквакултури и рибопреработката. Варна, която е пионер в разработването на технологии за изкуствено отглеждане на черноморска мида (първата, експериментирана в района на Каварна, е създадена в началото на 80-те години от покойния вече проф. Асен Консулов от Института по океанология), запазва първенството си и днес. По Северното Черноморие – предимно Каварна, Българево, Кранево, вече има над 10 мидени ферми. Капацитетът на най-голямата сред тях надхвърля 2000 т годишно. На юг производството на миди е най-силно развито в района на Приморско и Созопол.

Затова с най-голям интерес се очакваха мерките специално за инвестиции и модернизация на аквакултурните стопанства, които ще бъдат заложени в нова оперативна програма, която остана последна за одобряване в Брюксел. По думите на Йордан Господинов заради голямото закъснение има производители, които вече са направили инвестиции в строителството на предприятия или в доставката на оборудване за своя сметка. И сега е много важно отварянето на мерките за бизнеса да се случи още през първите месеци на новата 2016 г., което означава максимално да се облекчи процедурата по документната подготовка от страна на управляващия орган. От ИАРА увериха, че в момента приключват подготвителните дейности, които ще позволят мерките по новата програма, отнасящи се до бизнеса, да бъдат отворени още в първото тримесечие на 2016 г.

Общо 6 са основните приоритети с 23 мерки, заложени в новата програма. Те отговарят на 6-те приоритета на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР): насърчаване на жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурата, подкрепящи повишаването на заетостта и териториалното сближаване, насърчаването на предлагането на пазара и преработването, както и насърчаването на изпълнението на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и интегрираната морска политика (ИМП), обясниха експертите за в. „Черно море”.

Близо 25% от общия финансов ресурс (25,5 млн. евро) е предвиден за устойчивото развитие на рибарството и опазване на рибните и морските ресурси. Средствата ще бъдат използвани за подобряване на риболовната инфраструктура, опазване и възстановяване на морското биоразнообразие, насърчаване на иновациите, събиране на морски отпадъци, развитие на нови форми на приходи за риболовците. А също и за окончателно прекратяване на риболовни дейности, включително скрапиране на старите кораби и инвестиции на борда на плавателните съдове, за подобряване на селективността при риболовните приспособления. По програмата ще могат да се правят подобрения на пристанищната инфраструктура, предвидено е финансиране и за повишаване на защитата на застрашени видове и хабитати в „Натура 2000“ и преминаване към биологично производство. Специално по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” са заложени 9,50 млн. евро. Тези средства ще отидат за модернизирането на съществуващи пристанища (2 по Северното и 2 по Южното крайбрежие), но не и за изграждането на нови рибарски пристани, заявиха от МЗХ. Освен това ще бъдат въведени тавани в съответните проекти, като идеята е да се получи по-ефективно и целесъобразно изразходване на финансовия ресурс от програмата.

В изпълнение на приоритета за повишаване на заетостта и териториалното сближаване ще бъдат насърчени мерки, свързани с подкрепа на воденото от общностите местно развитие (ВОМР) чрез местни инициативни рибарски групи. Тук общият бюджет е 17 858 824 евро.

Сред приоритетите на програмата е и насърчаването на интегрираната морска политика. Става дума за внедряването на инструменти за интегрирано морско наблюдение.Заделеният бюджет за тази мярка е 3,3 млн. евро.

Стефан Денков, Черно море

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на