10 години Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

12347722_1508241976170690_1124835234929286168_n„Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за теб попътен вятър няма“, казва Сенека.

У нас този движещ пристанищен вятър вече 10 години е ДП „Пристанищна инфраструктура“.

На 29 декември 2005 г. на ДППИ са предоставени за управление всички материални дълготрайни активи и цялата територия – публична държавна собственост, на българските пристанища. Предприятието е правоприемник на Национална компания „Пристанища“ и на част от ИА „Пристанищна администрация“.

Десетата година на ДППИ е най-успешна в историята на предприятието, под управлението на Ангел Забуртов. Под знака на годишнината са реализирани множество проекти, изградени са два нови съвременни брегови центъра в Бургас и Варна, единственият по рода си на Балканите Речен информационен център в Русе, както и две от най-модерните в Европа интегрирани информационни система за управление на корабния трафик на море и река. Модерните системи са разположени и в не по-малко модерни сгради. Значително е повишена безопасността, сигурността и ефикасността на морския и речния транспорт.

Всички тези неоспорими успехи на ДП „Пристанищна инфраструктура“ разчупват сивата черупка и клишетата за държавните предприятия и доказват, че дългогодишният труд, динамиката в управлението и привличането на млади специалисти води до видими резултати.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на