С над 1 млн. евро Морски клуб – Балчик развива детското ветроходство

regata-24-maiМорски клуб – Балчик продължава сътрудничеството си с два румънски клуба от Констанца за развитие на морското дело. По този повод на 30 януари в Балчик ще се проведе съвместна среща, с която ще бъде даден старт за участие в новата програма за трансгранично сътрудничество, предаде БНР. Очаква се в дългосрочен план да бъдат усвоени най-малко 1 милион евро, каза председателят на балчишката организация Атанас Атанасов.

Европарите ще бъдат инвестирани в подобряване на материалната база – закупуване на лодки за развитие на детското ветроходство, както и в провеждането на състезания, включително и за килови яхти. Само в Балчик в морския спорт са обхванати около 70 деца. Три­те клу­ба ще ор­га­ни­зи­рат съ­в­ме­с­т­но през юни т.г. две ве­т­ро­хо­д­ни ре­га­ти.

От 9 до 12 юни в Ефо­рие Норд ще се съ­с­тои по­ре­д­но­то из­да­ние на „Добруджа Къп” за де­т­с­ки­те и олим­пий­с­ки кла­со­ве. Тогава ще бъде даден старт и на изданието за ки­ло­ви ях­ти, което включва и етап Ефо­рие Норд-Бал­чик.

Maritime.bg – Спорт / България

Последни новини

Последни новини

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морското оборудване

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морско оборудване, пише в издадено от Европейската комисия мотивирано становище. В