Доц. Николай Минчев: Трябва да се издържаме с наука

Едно интервю на доцент д-р инж. Николай Минчев – декан на Факултет „Морски науки и екология” към Техническия университет – Варна, за maritime.port.bg.

Доц. д-р инж. Николай Минчев
Доц. д-р инж. Николай Минчев

Доцент д-р инж. Николай Минчев е роден на 12 август 1972 г. във Варна. В Техническия университет (ТУ) в морската столица се дипломира по специалност „Корабни машини и механизми”, получава правоспособност за корабен механик, а през 1997 г.  завършва ШЗО и служи във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.  Отново се завръща в ТУ – Варна, където защитава тригодишна редовна докторантура. В катедра „Екология и опазване на околната среда” само 29-годишен става доцент, а през 2005 г. е избран за неин ръководител. От два месеца е декан на Факултет „Морски науки и екология”(ФМНЕ) .

Доцент Минчев, как протекоха изборите за декан?
Изборите протекоха в дух на колегиалност и без сътресения. Колегите ни познават, изложихме си тезите и те направиха своя избор.

Защо предишният декан – доцент Анастас Крушев, не участва в тях?
Доцент Крушев беше декан на Факултета два поредни мандата. Съгласно Правилника на университета той не може да се кандидатира за трети мандат.

В какво състояние приехте ФМНЕ?
Приех един изключително добре подреден Факултет. В него атмосферата за работа е добра, нямаме конфликти и противоречия. Сферата на образованието в момента се развива много динамично, непрекъснато трябва да отговаряме на нови изисквания, затова не мога да кажа, че всичко е идеално и че нямаме предизвикателства. В момента сме в процедура на акредитация по професионалното направление, непрекъснато трябва да работим, за да се изпълняват изискванията на закона.

Как ще развивате Факултета, къде ще насочите главните усилия?
Усилията ще бъдат насочени към осъществяване на по-тесни връзки с бизнеса и реалния сектор. Такава е и политиката на ръководството на Университета. Ние провеждаме тази политика на нивото на Факултета и катедрите. Всеки преподавател, всеки член на академичния състав, е професионалист в своята област, има контакти, работил е с хора от бизнеса. Това взаимодействие трябва да бъде организирано и канализирано. Когато се работи от името на Университета, могат да се постигнат по-добри резултати, отколкото ако всеки работи сам за себе си. Има какво да се желае и в сферата на привличане на студенти. В момента подготвяме някои инициатива в тази насока.

Очаквате, че контактите с бизнеса ще прераснат във финансово съдействие?
Не говорим за финансова подкрепа, а предимно за работа. Ние като консултанти, като проектанти и специалисти можем да свършим много работа в подкрепа на бизнеса срещу съответно заплащане. Не говорим за спонсорство, въпреки че и то е добре дошло. Но не можем да се развиваме само от помощи. Напротив, трябва да се издържане с наука.

Ще привличате ли студенти от други части на страната, защото на  образователния пазар във Варна има много конкуренти?
Кандидат-студентската кампания на Университета обхваща територията на цялата страна. Провеждат се множество борси, в които той участва. Нашата задача е да представим Факултета по един по-добър начин, за да мотивираме интерес у младите хора. Сега тези инициативи са насочени предимно към Варна и региона, защото това е във възможностите ни. Не мисля обаче, че трябва да се подценява варненският пазар. Вярно, разчитаме и на студенти от други градове, но във Варна освен много университети има и много млади хора. Ние трябва да се преборим, за да вземем не само повече, но и по-добрите от тях.

Как ще се развива международната дейност на ФМНЕ?
Участието в международни проекти ще бъде приоритет. Считам, че трябва да се обединят усилията на повече специалисти чрез участието им в по-широки колективи. Трудно може да се реализира един сериозен проект от малък колектив, така че това е приоритет въобще. Обединяването на усилията между различните катедри е не само в областта на науката, а и в образователната дейност. Могат да се търсят нови специалности, които да са плод на усилията и опита на преподаватели от различни катедри. Участвали сме и ще участваме и в бъдеще в различни студентски програми. Другият приоритет в международната ни работа е привличането на по-голям брой чуждестранни студенти. През годините ТУ – Варна, се наложи на международния пазар, тъй като дипломите за нашето образование са валидни за целия Европейски съюз. През последните години наблюдаваме и засилване на интереса от страна на чуждестранни студенти към „Корабоводене”. Имиджът на тази специалност, предлагана в ТУ – Варна, стои доста стабилно в чужбина.

„Корабоводене” в ТУ – Варна се изучава по магистърска програма. Какво ще се случи, ако след Нова година нормативната уредба бъде променена?
При положение, че нямаме нормативната база пред себе си, е трудно да коментираме. Ние сме решили, че ще обучаване навигатори и като видим какви са новите изисквания, ще се стремим да отговорим и на тях, за да сме конкурентоспособни спрямо другите висши училища.

Стои ли на Вашето внимание развитието на тренажорната и лабораторната  база?
Естествено, това е задължително за един морски образователен център, какъвто сме ние. Смятам, че тренажорната база е на доста високо ниво, нормално е да продължим да я развиваме. Това правим и сега. Добавят се нови работни места, има различни планове за усъвършенстване на симулаторите ни, въобще все неща, които ще бъдат от полза и за обучението. Относно лабораториите, смятам че начинът за подобряване на материалната база е чрез създаване на общоуниверситетски лаборатории. Така ще обслужваме интересите на повече от една специалност, може би и на няколко факултета.

Предвиждате ли създаване на нови специалности?
Проучването на изискванията на пазара и предлагането на специалности, от които има нужда реалния сектор трябва да са наш постоянен приоритет.

maritime.port.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и