Подводничарите предлагат създаване на Българска Морска Конфедерация


На свое заседание, в края на Декември, УС на Съюза на подводничарите в Република България (СПРБ) е взел решение да предложи на всички граждански организации на резервисти, работещи край морето да създадат Българска Морска Конфедерация.

Мотивите за предложението

1. Всеизвестни са проблемите сред ръководството на Областната и Общинска организации на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), породени основно от дилемата „кой ще води бащина дружина”, и комерсиализацията на ползването на Дома на СОСЗР.
2. По-„малките” клубове на резервисти от системата на Българската армия, Националната полиция, служба Противопожарна и аварийна безопасност”, макар и асоциирани в СОСЗР, са системно пренебрегвани като партньори.
3. „Големият” брат – СОСЗР не защити по никакъв начин гилдията, по повод опитите на политиците за „орязване” на „привилегиите” на хората под пагон. Чест прави на министър Аню Ангелов, че той открито ни защити.
4. Чест правят и декларациите на новосъздадения „Обществен съвет по въпросите на отбраната” (ОСВО) и Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” в защита на ветераните и действащите резервисти.
5. Широки международни контакти на малките клубове са невъзможни без обединение. Квотата (една организация от държава) за членство в междусъюзническата конфедерация на офицерите (само на офицерите?!) от резерва в НАТО (СИОР) е заета от СОСЗР.
6. Скромният опит на СПРБ в международната дейност показа, че разединени не сме „добре дошли” в Европа.

На 26 октомври 2009 година, официална делегация на СПРБ гостува на Австрийския Военноморски съюз и сключи договор за сътрудничество и взаимопомощ с него. Събитието се състоя на националния празник на Австрия, в присъствието на Президента и Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили на Австрия. Следващата стъпка за разширяване на кооперирането ни със сродни организации от Европа е кандидатстване и присъединяване към Международната Морска Конфедерация (International Maritime Confederation, IMC), в която членуват организации от Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерландия, Унгария и Хърватска, и чийто следващо председателство за 2010 година бе поето от австрийските ни партньори. Тези планове вече са обсъждани на конгреса на IMC в Портсмут, Обединеното кралство.  Ръководството на IMC е изразило съгласие по отношение на българското членство, и в същото време е изразило становище, че ще бъде още по-добре, ако в Конфедерацията СПРБ влезе обединен със сродни организации, за да се обхваща по-голям процент хора, служили на България.

СПРБ предлага създаване на Българска Морска Конфедерация, с мандатна ротация на председателството всяка година и запазване независимостта на отделните колективни членове по отношение на организационния им живот.

„В тази организация каним не само моряци. Предлагаме да е морска, защото сме служили и живеем край морето – вратата на България към света! Пък и предложението ни за името и ще бъде въпрос на бъдеща дискусия“, пишат от СПРБ.

Единственото условие на IMC, e организациите да бъдат отворени, неполитически, граждански, и в тях да цари пълно равноправие на членовете им – граждани, матроси, старшини и офицери от запаса, резерва и строя.

В СПРБ са на мнение, че такава организация би допринесла в голяма степен за запазване на традициите на морска България.

Снимка: СПРБ

maritime.port.bg – България

Последни новини

Последни новини

Пристанищни синдикати: Не подкрепяме предложенията на Благомир Коцев за зоната на Пристанище Варна

За прехвърляне на обособената обществена зона в Пристанищен терминал Варна - Изток на Община Варна се обяви бившият областен управител на Варна Благомир Коцев (Продължаваме

Младежи, взели участие в „Дните на сините кариери“, проявяват интерес към обучение и реализация в България

Международният формат "Дни на сините кариери" даде възможност на 60 младежи от Португалия, Испания, Полша, Гърция, Румъния и България да се запознаят с възможности за