ТУ-Варна: Има широко поле за професионална реализация у нас и по света за дипломираните корабни инженери

1 (1)238 възпитаници на Корабостроителния факултет на Технически университет – Варна превзеха висока академична кота, съобщават от учебното заведение. Традиционното изпращане на випускниците от единствения в страната Корабостроителен факултет (КФ) тази година носеше белега и на новата си катедрена структура, наложена от демографските и икономически процеси в страната.

Шестте университетски факултета бяха трансформирани в четири, поради което КФ стана приемник на три катедри от факултет „Морски науки и екология”. Към досегашните „Корабостроене”, „Корабни машини и механизми”, „Топлотехника” се присъединиха „Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища”, „Екология и опазване на околната среда” и „Растениевъдство”.

„На добър път в живота със знанията и опита, на които години наред отдавахте сили” – звучаха в препълнената аула на университета приветствените послания на декана на факултета проф. д-р Пламен Дичев и на шестте катедрени ръководители към абсолвентите бакалаври и магистри.

Катедра „Корабостроене”
С възможностите си за усвояване на автоматизирани системи от ново поколение за проектиране на кораби, с установеното в университета бюро на фирма „Кеппел Фелс Балтек”, в което студентите едновременно се обучават и проектират корабни конструкции срещу заплащане, катедрата е много подходяща за младите хора. Те могат да усъвършенстват подготовката си в Германия и Португалия и да се реализират като корабни архитекти у нас и в чужбина, пишат още от университета.

За съжаление, наложилото се мнение за криза в родното корабостроене заради свита производствена база още не е преодоляно. А със своите 38 фирми в бранша днес корабостроенето и кораборемонтът набраха надежден потенциал. Въпреки свободните работни места и доброто заплащане обаче в наши фирми като ККЗ „МТГ-Делфин” АД, „Булярд корабостроителна индустрия”, „Терем КР Флотски арсенал – Варна” ЕООД, КРЗ „Одесос” АД и др., броят на кандидат-студентите още не съответства на производствените нужди. Добрата новина е, че от Европейския съюз са предложени важни стимули да разрастване на корабостроителните ни дейности. В МТГ „Делфин” например наскоро построиха два кораба за драгажния флот на Холандия и са в договорни отношения за нови кораби с най-авторитетни холандски фирми. „Делфин” е с възможности да проектира и строи типове кораби до 75 000 тона DWT с високотехнологични CAD/CAM системи. Известно е, че корабостроенето е важен лост за икономиката на една страна, който води след себе си много други производства, коментират още от Технически университет – Варна.

Катедра „Корабни машини и механизми”
Обучението в катедрата освен на модерния тренажор за корабни механици, се осъществява и в лабораториите „Корабни двигатели с вътрешно горене”, „Парни и газови турбини”, „Корабни палубни механизми”, „Ремонт, диагностика и дефектация”, „Якостни и вибрационни изпитания”, които разполагат с 6 стенда и 8 макета. Планирано е създаването на още 2 лаборатории. Дипломираните получават международно признато свидетелство за правоспособност от „вахтен механик” до „главен механик” на морски и речни кораби, на плаващи платформи и морски съоръжения. Без проблем се реализират в корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, в корабни класификационни, проектантски и застрахователни компании, в топло- и ядрената енергетика, в енергоремонта, машиностроенето, химическата, газовата, нефтената, металургичната промишленост. Заплащането е много над средната работна заплата за страната, подчертават от ТУ – Варна.

Катедра „Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища”
На разположение на студентите са 10 тренажора, 5 стенда, 13 лаборатории за опознаване на основните уреди и средства за навигация, за комуникации, наблюдение и т.н. Но най-забележителната придобивка е съоръженият преди 4 години със сътрудничеството на холандска фирма тренажорен комплекс с 2 мостика с обзорен обхват 360 градуса и резолюция на изображението FUL ND, международно сертифициран с клас „А”. Той предоставя за учебния процес различни модели виртуални кораби, различни модули за контрол и взаимодействие при плавания, визия за световните и наши пристанища. Последвалото разширение на тренажора го доразви с мултифункционален мостик с 3D визуализация на световно ниво, с преден и заден 180-градусови мостици, които могат да се трансформират в един 360-градусов мостик.

Тренажорният комплекс работи с пълен капацитет не само за студентите ни корабоводители, а и за работещи по корабите морски специалисти. Катедрата е организирала за тях допълнителна специална подготовка по утвърден модел курсове на IMO за повишаване на квалификацията.

„Има широко поле за професионална реализация у нас и по света за дипломираните корабни инженери. Налице са места и за прием на нови студенти“, убедени са от варненския университет.

Maritime.bg – Курс

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини