Отбелязваме Световния ден на водата

Инж. Павлин Цонев, изпълнителен директор ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“
Инж. Павлин Цонев, изпълнителен директор ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“

Световният ден на водата се чества всяка година на 22 март, за да се привлече публичното внимание към значението на водните ресурси и тяхното разумно управление.

Общото събрание на ООН определя тази дата през 1993 г. и всяка година при отбелязването му се търси актуална тема, която се разглежда и в годишния доклад на ООН.

„По-чиста вода, по-добра работа“ е мотото през 2016 г., чиято идея е да се акцентира върху предизвикателствата, с които работниците се сблъскват в сектори, свързани с управлението на водите. Вниманието се фокусира върху професиите, които са пряко свързани с водния ресурс, които променят и допринасят за нормалното протичане на човешкия живот.

Днес милиони хора, които работят във водния сектор, често не са защитени според основните правила за безопасен труд.

Водата е ограничен ресурс с огромно значение и от нас зависи възпитанието на бъдещото поколение, които ще опазват качеството на водите.

Като човек, свързал живота си с река Дунав, благодаря на колегите от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“, които не подхождат равнодушно, изпълняват задълженията си разумно и отговорно с мисъл за опазване на река Дунав.

Честит празник!

Инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Преди 19 години на аварийно-спасителен кораб „Протео“ е вдигнат българският флаг

Построен през 1943 г. в италианския град Анкона, корабът има следните тактико-технически данни: дължина – 75.7 м, широчина – 11.7 м, газене – 5 м, водоизместване – 2048 т.