250 студенти и курсанти на юбилейната научна сесия в Морско училище

nauchna-sesiya-vvmВъв Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ официално откриха юбилейната научна сесия за студенти и курсанти с международно участие, посветена на 135-годишнината от създаването на Морско училище.

Началникът на Морско училище, капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров, приветства участниците и обяви началото на научния форум. В словото си той обърна внимание на това, че училището днес е модерна образователна и научноизследователска база, уникален център за морско образование, квалификация и наука. Той поздрави участниците в научната конференция за проявеното дръзновение, енергия и професионализъм.

Във форума участват повече от 250 студенти и курсанти от различни висши учебни заведения от страната, САЩ, Европа и Азия. Доклади ще представят участници от Военноморска академия на САЩ в Анаполис, Военноморската академия на Полша, Морски университет в град Гдиня – Полша, Държавна морска академия на Грузия в Батуми, Военноморска академия „Мирча чел Батран“ в Румъния, както и от Националния военен университет „Васил Левски“, Академията на Министерството на вътрешните работи на Република България, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Икономически университет – Варна.

В рамките на два дни ще бъдат изнесени повече от 100 научни доклада и авторски разработки в предварително обявените направления в областта на военните науки и националната сигурност, корабоводене и експлоатация на водния транспорт, електроника, компютърни системи и информационни технологии, енергетични уредби за транспортни средства, електротехника и автоматика, технология на машиностроенето и кораборемонта, механика и обществени науки.

Съорганизатор на събитието е Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Преди 60 години е създаден Дивизион патрулни кораби към Военноморска база – Бургас

Преди 60 години на днешната дата е създаден Дивизион патрулни кораби към Военноморска база – Бургас. На 2 юни 1963 г. е вдигнат флагът на първия от новодоставените шест

Китай стартира първи морски проект за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Началото на първи пилотен демонстрационен проект в Китай за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, обяви Китайската национална офшорна петролна корпорация (CNOOC).