Дават 15 милиона лева за конгресен и научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море

пристанище-бургасДП „Пристанищна инфраструктура“ обяви поръчка за проектиране и изпълнение на конгресен и научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море.

Сградата е заложена в концепцията на Общия устройствен план на Бургас в посока отваряне на града към морето, изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните промишлени зони, възможност за създаване на модерно яхтено пристанище и на вторичен градски обслужващ център чрез определяне на нови терени за обществено обслужване с предлагане на услуги от различен характер, обособяване на зони за отдих и риболов, предвиждане на терени за детски и спортни площадки и публично озеленяване.

Теренът, върху който предстоят проектирането и изграждането на съвременен конгресен и научен център, е част от пристанищен терминал Бургас-изток. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на: идеен архитектурен проект в три варианта заедно с предложение за конструктивно строителна система, изготвяне на работен проект по всички части въз основа на избрания идеен архитектурен вариант и изпълнение на СМР за първи етап, предаде Капитал. Не се включват доставката и монтажът на подвижно обзавеждане и изграждането на пешеходен мост (пасарелка), осъществяващ връзката между сградата и вълнолома.

Срокът за изпълнение е 25 месеца. Участниците следва да разполагат с финансов ресурс в размер на не по-малко от 7 500 000 лв. Обстоятелството се доказва с един или няколко от следните документи: удостоверение от банка; годишния финансов отчет или някоя от съставните му части. Участниците трябва да имат опит в услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години: изграждане или реконструкция или основен ремонт на обществено обслужващи сгради. Оферти се приемат до 16.05.2016 г.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

След повторната авария с тръбопровода: Емил Димитров проверява за укрита информация във Варна

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и на РИОСВ-Варна да извършат проверка и да му докладват имало ли е

Четирима се борят за две независими места в борда на Пристанище Варна

Снимка: Пристанище Варна Продължават конкурсите за избор на членове в ръководствата на държавните дружества от морската индустрия. Припомняме, че такива обяви транспортното