Заявленията за усвояване на квотата за калкан се подават до края на годината

Рибарите могат да подават заявления за усвояване на квотата от калкан за 2012 г. до края на тази година. Изпълнителният директор на ИАРА Пламен Захариев откри производство по издаване на общ административен акт за приемане на система за разпределяне на индивидуални квоти за улов на калкан и идентифициране на риболовните съдове, които да бъдат включени в списъка на корабите, участващи в усвояването на квотата за калкан през 2012 г.

Заявление за участие в риболова на калкан през 2012 г. могат да подават лица, притежаващи риболовни съдове, вписани в Регистъра на риболовните кораби и дънни мрежи, с минимален размер на окото не по-малко от 400 mm.

За да бъдат включени в списъка на корабите, които ще участват в усвояването на квотата за калкан през 2012 г., кандидатстващите лица следва да подадат в един от секторите „Рибарство и контрол” на ИАРА Заявление.

Крайният срок за подаването на заявления за участие в усвояването на квотата за калкан за 2012 г. е 30.12.2011 г.

Одобреният списък на корабите, които ще участват в усвояването на квотата за калкан през 2012 г. ще бъде публикуван на Интернет страницата на ИАРА и на общественодостъпни места не по-рано от 10 януари 2012 г.

maritime.port.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Намалял е броят на инцидентите в морската индустрия за последното десетилетие

Новите дигитални системи и подобрените технологии при строителството на плавателни съдове, строгият регулаторен надзор и подобрената култура на безопасност са допринесли за

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент