Над 591 хил. тона превозени товари отчита Параходство Българско речно плаване

Превози между трети страни държат над водата БРП

korab-torpedo-ruseДрастичен спад на превозените товари от и за България регистрира „Параходство Българско речно плаване“ за отишлата си 2015 г., става ясно от доклада на мениджмънта към годишния одитиран финансов отчет.

Вносът за България намалява с 22,6% спрямо 2014 г. и заема 19,2% от международния товарооборот. Още по-значително пада износът от страната – с 40% спрямо предходната година до 18,3% дял.

В превозите между трети страни обаче има ръст от 59,3% и те заемат вече 62,5% от международните превози за 2015 г. Като основна причина за измененията в товаропотока дружеството посочва конфликта Русия-Украйна, който е довел до прекратяване на доставките на суровини от украинските пристанища по река Дунав.

По тази причина на речния пазар в момента остава един доминиращ товаропоток – този на зърно, износ от България, Сърбия и Унгария. По източно направление превозната дейност отчита спад от една трета на превозените товари и 33,4% на генерираните приходи.

35,7% от общите обеми превозени товари на дружеството са извършени по това направление, а относителният дял в приходите от товарна дейност е 27,5%. Обемът на дейността по западното направление спада наполовина по отношение на превозените товари, а генерираните приходи намаляват със 67,8%.

Това направление осигурява едва 1,6% от превозените обеми и 1,4% от приходите на дружеството.

Превозите между трети страни растат за поредна година и вече имат 62,2% относителен дял, като растат с 59,3% спрямо предходната година. Приходите от това направление заемат 70,9% от общите, което е с 58% повече отколкото през 2014 г. За 2015 г. БРП отчита общо 591,8 хил. тона превозени товари и 544 711 хил. тонкилометра извършена работа.

Нетната печалба след данъци за 2015 г. възлиза на 1,81 млн. лева (1,86 млн. лв. за 2014г.).

Към 31 декември 2015 г. дружеството притежава 21 линейни кораба, 3 самоходни товарни кораба, 2 маневрени, 2 спомагателни кораба, 1 пътнически кораб и една фериботна платформа. Тонажът включва списъчно 13 броя шлепове, 54 броя секции и 3 броя наливни несамоходни съдове. Разполагаемата средносписъчна линейна корабна мощност е 40 492 к.с. за 25 броя линейни кораба. Общият корабен тонаж е 120 613 тона. / Утро Русе

Maritime.bg – Курс

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини