Изработват нови генерални планове на пристанищата във Варна и Бургас

bmf-port-burgasДП „Пристанищна инфраструктура“ ще изготвя нови генерални планове на двете най-големи български пристанища – във Варна и Бургас, научи Maritime.bg.

Maritime.bg припомня, че последният проект за актуализация на генералните планове бе изготвен през 2004 година, а към момента действащите генерални планове вече не са актуални. Сред другите мотиви за изработване на нови планове са фактори като измененията в обществено-икономическите и социални условия в страната, които обуславят съществени законодателни промени. Както и актовете на европейското и международното законодателство, свързани с общата пристанищна политика в ЕС по отношение на планирането и изграждането на пристанищата, целящи обезпечаване на необходимите нива на национална сигурност на територията им и по-ефективното им управление и по-качественото предоставяне на пристанищни услуги.

Новите генерални планове трябва да отразят измененията и в общите устройствени планове на градовете Варна и Бургас, както и други актуални разработки, свързани с устройство на територията, което ще е предпоставка за нови концептуални решения за пристанищната територия и акватория.

Пример за тези промени е изграждането на зони за свободен достъп на териториите на пристанищен терминал Варна Изток и Бургас Изток 1, както и разработката за Интермодален терминал на брега на Варненското езеро.

С генералните планове ще се реши и транспортния достъп до имотите и сградите, собственост на други физически и/или юридически лица, намиращи се на територията на пристанище Варна и пристанище Бургас.

С решенията в проектите за генерални планове ще се определи дългосрочното развитие на пристанище Варна и пристанище Бургас, обосновано с технологични и маркетингови изводи в съответствие с одобрената от Министерски съвет Стратегия за развитие на транспортната система на Република България и с Общия генерален план за транспорта на България, както и с Концепцията за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение на база на очакваните товаропотоци.

Друга реална полза от изработване на Генералните планове са проучването и обосновката на възможностите за резервиране на терени за бъдещо развитие на пристанище Варна и пристанище Бургас, както и за необходимостта и нормативната допустимост на отчуждаването на обекти на железопътната инфраструктура, осигуряващи връзка на двете пристанища с пристанищата за обществен транспорт.

Очакванията са, че с новия генерален план на пристанище Варна и пристанище Бургас ще се очертаят рамките за извършване и развитие на пристанищните дейности в съответствие с Концепцията за развитие на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение, като се вземат предвид както очакваните товаропотоци, така и производствените програми на предоставените на концесия пристанищни терминали от територията на пристанището.

Според ДППИ, изпълнението на тези очаквания би довело до по-добро функциониране на двете пристанища и възможност за успешна конкуренция с пристанищата в Черноморския регион.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

Секретен доклад във Великобритания: 55 китайски подводничари загинаха при инцидент

Най-малко 55 китайски подводничари са загинали на борда на подводница, твърдят медии във Великобритания, които цитират секретен доклад на Кралските Военноморски сили.

Бургас посреща MedCruise

Бургас ще бъде домакин на 63-та Генерална асамблея на Асоциацията на средиземноморските круизни пристанища – MedCruise. Асамблеята ще се проведе в периода 10 - 13 октомври

ДФЗ изплати над 2,7 млн. лева на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати през септември 2 702 599,59  лв. на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.