Кметът Портних връчва почетен златен знак на началника на Морско училище

Комодор професор д.в.н. Боян Медникаров
Комодор професор д.в.н. Боян Медникаров

Началникът на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – комодор професор д.в.н. Боян Медникаров, е удостоен със златен почетен знак „За заслуги към Варна“. Предложението на господин Иван Портних, кмет на града, беше единодушно прието на сесия на Общинския съвет и постоянните комисии „Наука и образование“ и „Култура и духовно развитие“. Решението за номинирането му е резултат от постигнатите високи резултати на Морско училище, чийто ръководител е професор Медникаров.

Комодор Боян Медникаров има редица авторитетни награди, сред които е награда „Варна – 2008“ за принос в областта на обществените науки. Със същата награда той е удостояван и три пъти като част от научен колектив в областта на техническите науки.

Носителите на награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование са и Научен колектив с ръководител капитан I ранг доц. д-р Недко Димитров, Научен колектив с ръководител доц. д-р Димитър Димитракиев, Научен колектив с ръководител проф. д.ик.н. Анна Недялкова – президент на ВСУ „Черноризец Храбър”, Екипът на Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна с ръководител доц. д-р Елица Енчева, доц. д-р Силва Андонова – Атанасова, доц. д-р Райна Христова, проф. д-р Стефан Вачков, проф. дтн. инж. мат. Крум Костов Герасимов.

Официалното връчване на наградите ще се състои в 13.00 ч. на 19 май в зала „Пленарна“ на Община Варна.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Адмирал Ефтимов: Морско училище отново се доказва като флагман в образованието

Морско училище отново се доказва като флагман в образованието и това се вижда ясно от направеното тук. Това каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който днес