„МТГ-Делфин“ започва строителството на нов хидрографски кораб за Дунав

1В „МТГ-Делфин“АД започна разкроят на катамаран за хидрографски проучвания в общия българо-румънски участък на река Дунав от устието на р.Тимок до гр. Силистра.

Възложител е Изпълнителна Агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, Русе, по Оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020г. Проектът ще се изпълнява от консорциума „МТГ-Ломини“.

Всички дейности, свързани със строителството на плавателния съд ще бъдат изпълнени от „МТГ-Делфин“АД, а доставката и монтажа на специализираното хидрографско оборудване от „Ломини“ ООД.

Катамаранът ще е с дължина от 19,9 метра, ширина от 7,4 метра и ще развива скорост от 26 км/ч.

Специализираното оборудване за хидрографски проучвания включва многолъчев ехолот, лазерна измерителна система, инерциална навигационна система с интегриран сензор за движение, прибор за измерване на скоростта на звука във водата, система за позициониране в реално време и система за трансфер на данни в реално време.

Хидрографските проучвания ще проследяват хидроморфоложките изменения на река Дунав в общия българо-румънски участък.

С измерванията ще се следи и контролира състоянието на котвени стоянки по българския бряг, ще се извършва контрол на състоянието на терена под вода на изградени хидротехнически съоръжения (моста при Русе, брегоукрепване от насипен тип против ерозия и др.), ще се оценяват и планират необходимите промени в местоположението на фарватера, ще се предоставя изходна информация за обновяване и допълване на електронните навигационни карти.
2Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини

ДППИ може да получи средства по ОПТИ за увеличаване капацитета на черноморските пристанища

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" може да получи над 24 млн. лева по проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.,