В ТУ – Варна очакват държавна подкрепа за професионалните среди в морския бизнес

m003За трета поредна година в ТУ – Варна бе отбелязан Европейският ден на морето 20 май. Научният форум, организиран с подкрепата на община Варна и областната администрация по този повод, беше обединен от темата „Технологии и решения за ускоряване на синия растеж на България”. А по установена вече традиция празнуването на Деня започна със студентски морски многобой.

На научния форум по повод Деня на морето конферентната зала на университета събра представители на основните институции, свързани професионално с морските професии.

Зам.-областният управител Кристиян Богоев отбеляза особената стойност на Деня като инициатива на Европейската комисия и пожела на всички образователни и научни звена на университета, свързани с морската тематика, да успяват да представят идеите и проектите си така, че те да могат да бъдат реализирани успешно. Зам.- ректорът по научната, научноприложната и проектната дейност на университета доц. д-р Николай Минчев очерта целите на дългосрочната стратегия на Европейската комисия за устойчив растеж и важния дял на морския бизнес за европейската икономика, в чийто сектор са заети над 5 милиона души, при годишен оборот близо 500 милиарда евро. В заключение изрази надеждата университетът да има съществен принос за синия растеж чрез участието си в съответни проекти.

На какви идеи залага европейската стратегия „Син растеж”
Изходната позиция е, че моретата и океаните са важни двигатели на европейската икономика с големия си потенциал за иновации и за постигане на целите на стратегията „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Според резолюция на Европейския парламент от септември 2015 г. понятието „синя икономика” включва свързаните с моретата и океаните икономически сектори като рибарство, аквакултури, морски и речен транспорт, пристанища и логистика, туризъм, плаване за отдих с лодки и круизни кораби, корабостроене и кораборемонтни дейности, строеж на морски инсталации и опазване на крайбрежието, проучване и експлоатация на природни ресурси в морето, експлоатация на енергия от вятъра и вълните, биотехнологии.

Приключилият през 2014 г. проект на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство” (DG MARE) класира 7 перспективни направления за България и региона на Черно море във връзка със синия растеж: офшорно – нефт и газ; крайбрежен туризъм; риболов за консумация; морски транспорт на къси разстояния, вътрешен воден транспорт; водни проекти; корабостроене и кораборемонт.

Организационният секретар на форума доц. д-р Петър Георгиев обобщи целите на форума за обединение на ангажираните специалисти, които да набележат идеи, технологии и решения за ускоряване на синия растеж в региона на Черно море. Неговата презентация на форума от името на ТУ – Варна, бе на тема „Стратегията за син растеж – предпоставки за реализация в България”.

Последваха презентациите на изявени специалисти от морския сектор:
„Морски клъстер България и възможностите за ускоряване на синия растеж” – Илзе Атанасова от Морски клъстер
„Революционни технологии в офшорната индустрия” – Людмил Стоев от „Кеппел фелст Балтек” Ltd
„Възможностите на „Корабно машиностроене” АД за проектиране и строителство на плаващи съоръжения на основата на стоманобетонен корпус” –Иван Даскалов от „Корабно машиностроене”
„Морска техника и бизнес – новата вълна” – Светлозар Ковачев от „Виа Понтика” АД
„Проучване на морските отпадъци по бреговата ивица на нов канал „Варненско езеро – Черно море” – Красимира Славова, студентка II курс, специалност „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда” на ТУ – Варна

След последвалите оживени дискусии върху представената тематика участниците във форума гласуваха меморандум, в който изразиха увереност, че ще бъде получена държавна подкрепа за професионалните среди в морския бизнес за общоприета интегрирана политика за морското дело в страната. Изразена бе препоръка научният форум да прерасне следващата година в международна конференция. А чрез „Морски клъстер България” да се осигури подкрепата на Европейската мрежа на морските клъстери и на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство” към Европейската комисия.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

На 26 и 28-годишна възраст са поредните жертви от потъналия кораб Arvin в Черно море

Силен снеговалеж затруднява продължаващата операция по издирване на изчезналите моряци от екипажа на кораб ARVIN, който потъна във водите на Черно море край турската провинция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на