Български компании се борят за поръчки по руската корабостроителна програма

sochi1Проведе се 8-то заседание на постоянната руско-българска работна група в областта на гражданското корабостроене и кораборемонт (ПРГ) към Руско-Българската Междуправителствена комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество между Руската Федерация и Република България. Работното заседание се проведе в рамките на организираната от Министерството на промишлеността и търговията на Руската Федерация, под председателството й в ОЧИС (Организация за Черноморско икономическо сътрудничество), Международна конференция „Състояние и актуални проблеми на корабостроенето и кораборемонта в страните от Черноморския регион“.

В работата на заседанието се включиха над 20 представителя на бизнеса и изпълнителната власт от руска и от българска страна, включително заместник-директора на Дирекция „Външноикономически отношения“ на Министерството на промишлеността и търговията на Руската Федерация, генералният директор и заместник-генералния директор по научно-производствената дейност на АО „Центр технологии судосторения и судоремонта“ (ЦТСС), ръководителят на Дирекция Програма „Суда река-море“ на АО „Объединенная судостроительная корпорация“, генералните директори на ЗАО „Канонерский судоремонтный завод“, ФГУП „Судостроительный завод „Море“ и ООО „Черноморские скоростные линии“, експерти от ФГУП „Крыловский государственный научный центр“ и др.

По време на работното заседание двете страни разгледаха перспективите за развитие на сътрудничеството в областта на гражданското корабостроене и кораборемонт. Във връзка с новите програми за обновяване на руския търговски флот до 2020-та година и потребностите от строителство на над 350 кораба, включващи: кораби за поддръжка на водни пътища – земснаряди, специализирани драгажни кораби, спасителни и работни катери, хидротехнически кораби и баржи, от българска страна бяха представени проектите на построените през последните години в българските заводи драгажни кораби и земснаряди, баржи, катери, строящият се в момента хидротехнически катер и стоманобетонни плаващи съоръжения. Като обобщение на работата на 8-то заседание на постоянната руско-българска работна група в областта на гражданското корабостроене и кораборемонт е подписаният в края на работното заседание протокол, в който двете страни изразиха интерес и ангажимент за по-нататъшно развитие на руско-българските отношения в областта на гражданското строителство и ремонт на кораби, както и за разширяване на сътрудничеството.

Протоколът бе подписан от Михайл Александров, председател на руската част на постоянната руско-българска работна група и генерален директор на АО „ЦТСС“ и от българска страна – от Светлин Стоянов, председател на българската част на ПРГ, председател на УС на БНАКК и изпълнителен директор на ККЗ „МТГ-Делфин“ АД.

По време на конференцията, от българска страна, бяха представени възможностите на „Корабно машиностроене“ АД в областта както на корабостроенето, така и в проектирането и строителството на плаващи стоманобетонни съоръжения и производството на корабно оборудване.

Председателят на УС на БНАКК, Светлин Стоянов, изнесе презентация за състоянието и възможностите за сътрудничество на страните-членки на Черноморския регион в областта на корабостроенето и кораборемонта.

По време на конференцията бе обменена информация за състоянието, проблемите и перспективите за развитие на сътрудничеството в областта на гражданското корабостроене и кораборемонт и съпътстващите ги дейности в Черноморския регион.

Снимки (БНАКК):
sochi1 sochi2 sochi3 sochi4 sochi5 sochi6 sochi7Maritime.bg – България

Външно съдържание и реклама

Последни новини

Последни новини