ДППИ внедрява интегрирана информационна система

bregovi-centar-za-upralevlenie-na-korabniya-trafik-burgas (7)Генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов ще открие встъпителната пресконференция по проект „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (ИИС) за планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура” на 27-ми юли 2016 г. от 11:00 часа в Гранд хотел „София“.

Проектът се финансира със средства на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г., а ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е бенефициент.

На пресконференцията Анна Михнева-Натова, Директор на дирекция „Управление на проекти“ в ДППИ и ръководител на проекта, ще представи пред журналисти и експерти от държавни институции целите и очакваните резултати от внедряването на софтуерно решение за цялостно управление и оптимизация на бизнес процеси за изпълнение на стратегическите и оперативни дейности на държавното предприятие.

Изпълнителят по проекта „СТЕМО“ ООД ще резюмира функционалния обхват, основните дейности, които ще бъдат изпълнени в хода на внедряването, както и етапите на изпълнение на целия проект.

ДППИ управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

Предметът на дейност и статутът на предприятието са регламентирани в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция

Военноморският музей отваря за посещения вътрешната си експозиция от днес, при спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на