Коалиция „За да остане природа в България“: Подкрепяме риболова в Черно море като поминък

Становище по повод последните събития около десетките изхвърлени мъртви китоподобни бозайници по българското черноморско крайбрежие на Коалиция „За да остане природа в България“, изготвено от Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ получи Maritime.bg.
dolphins-918752_1920
Публикуваме текста без редакторска намеса:

През последните дни в медийното пространство беше широко дискутирана причината за големия брой умрели китоподобни бозайници от вида муткур (морска свиня – Phocoena phocoenа relicta, застрашен вид от международната Червена книга), изхвърлени по Българското Черноморие. Като основно твърдение беше посочена смъртността в резултат на риболовни дейности. Ние заявяваме, че на този етап няма научни доказателства, за да се направи категорично заключение за причините за високата смъртност сред делфините, наблюдавана през последните 2-3 седмици.

Случващото се е необичайно явление. Над 108 са регистрираните изхвърлени на брега китоподобни бозайници. Не са направени аутопсии на откритите трупове, нито са взети проби за лабораторни изследвания на животните. Единствената налична информация се състои в направени снимки, свалени координати на местата, на които са изхвърлени, и данни за размерите и пола на животните.

Причините за повишената смъртност могат да бъдат различни и е възможно те да се дължат и на комбинация от няколко фактора – военни учения и използването на военна техника с мощни взривни и звукови вълни, болестотворни организми, които причиняват епидемия, проучвания за добив на нефтени продукти, както и риболовни дейности.

За да могат да се правят сериозни заключения относно смъртта на делфините е необходима патологична ветеринарна експертиза на умрелите животни, включваща обстойна аутопсия и изследване на тъканни проби от труповете. Докато не се направят задълбочени изследвания, които да докажат или отхвърлят всяка една от хипотезите, то те си остават само предположения и нищо повече.

Извънредно големият брой умрели китоподобни е сигнал, че държавата спешно следва да предприеме мерки, за да установи причините и на основата на събраната информация да се планират мерки за решаване на проблема. Намесата на експерти и поставянето на реална оценка в тази ситуация са наложителни и, ако е необходимо – следва да се привлекат чуждестранни експерти.

Независимо от причините за смъртността на муткурите, изразяваме категоричната си позиция, че подкрепяме риболова в Черно море като поминък, но сме против всякакви нелегални форми на риболов. Имаме готовност да обсъдим мерки за разумно ползване на рибните ресурси и за намаляване конфликта между хората и китоподобните.

Към този момент отговорните държавни институции не са потърсили официалното ни становище, както и не сме канени да присъстваме на срещи, в които можем да се изкажем. Всякакво позоваване на наши мнения и действия до този момент са неверни. Ние имаме желание да участваме в дискусии по темата с всички заинтересовани страни и да спомогнем за разрешаването на проблема.

В коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Роберт Радославов: „Рубишипс“ е сред най-успешни параходства в Европа

Роберт Радославов е роден в Русе преди 56 години.  Завършил е Техникума по речно корабостроене и корабоплаване TРКК Русе, ВНВМУ "Н.Вапцаров" Варна , СА "Д.Ценов" Свищов.   Има

Поне четирима искат поста генерален директор на Пристанищна инфраструктура

Четирима бивши генерални директори на ДП "Пристанищна инфраструктура" участват в обявения конкурс за същата позиция. Това съобщават източници на Maritime.bg в Министерството

За пореден път и без никакви доказателства: Израел хвърля обвинения срещу Иран за атака срещу кораб (обзор)

Реален и ефективен отговор срещу иранския терор. Това са обсъдили в телефонен разговор външният министър на Израел и държавния секретар на САЩ по повод инцидента, при който