Екоорганизация предлага мерки за опазване на делфините в морето ни

Снимка: Shabla.be
Снимка: Shabla.be

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ изразява своята подкрепа за инициативата за опазване на делфините и борбата срещу нелегалните и неустойчиви практики за риболов в Черно море, коментират в писмо до Maritime.bg от организацията.

От организацията коментират, че трябва спешно да се реагира на възникналата криза със завишената смъртност на китоподобни бозайници в българската акватория на Черно море през последните седмици. „Подкрепяме досега предложените мерки за включване на Гранична полиция при борбата с нелегалния риболов, както и изготвянето на процедура за реакция при установяване на случаи на мъртви делфини по Българското Черноморие“, добавят от екоорганизацията.

БАКЛАНИ апелират да бъдат приети редица мерки, които могат да облекчат цялостния натиск върху черноморската екосистема. Част от мерките сами по себе си няма да решат проблемите, но в дългосрочен план ще подобрят общото състояние на екосистемата и ще осигурят стабилността ѝ. „Само по този начин може да се говори за дългосрочно решаване на проблемите, регистрирани в българската територия на Черно море и засягащи както популациите на морските бозайници, така и устойчивия риболов в страната“, смятат от екосдружението.

От сдружение БАКЛАНИ искат забрана за стопански и любителски риболов в Черно море с всички дънни тралиращи и драгиращи средства.

„Междувременно да бъде издадена забрана за ползване на бийм трал в Черно море от Министъра на земеделието и храните. Траленето с бийм трал е разрешено от 2012 година. Обосновано е с борбата с инвазивния вид морски охлюв – рапан (Rapana thomasiana), но това не е достатъчно съобразено с дънните екосистеми и те претърпяват сериозни увреждания. Кораб, който влачи дънен трал, разорава ивица от 10-12 км за един час, а облакът с утайка убива морски организми на 10 пъти по-голяма площ. Алтернатива на събирането на рапани чрез метода на тралирането е събирането им от водолази. Количествата събрани по този начин са по-малки, но пък методът е изцяло неинвазивен и напълно селективен. Трябва да бъдат предприети мерки за насърчаването и прилагането на този метод“, смятат от сдружението.

Постигане на научен консенсус за налагане мораториум върху риболова на калкан, искат още от екоорганизацията, предлагайки във възможно най-кратки срокове Институт по океанология и Институт по рибните ресурси да анализират всички изследвания върху популацията на калкана и да излязат с доклад. Да се постигне научен консенсус дали, и за колко години е нужно да се наложи мораториум за улова му.

Екоорганизацията иска и допълнителни мерки в Програмата за рибарство и аквакултури за новия програмен период, като за целта се осигури достатъчен ресурс за финансиране поставянето на пингъри (звукови устройства, прогонващи делфини) на поне 70 % от риболовните съоръжения за стопански риболов (даляни и дънните мрежи) до 2018 година. При тази мярка трябва да се упражнява контрол върху правилното поставяне, експлоатацията и вида на използваните устройства. Те трябва да бъдат сертифицирани, с ненараняваща честота на излъчване и доказана ефективност – (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 812/2004 НА СЪВЕТА от 26 април 2004 година, Определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98).

През последните години пингъри бяха поставени на даляни по Българското Черноморие по пилотен за страната ни проект, обясняват от сдружението. Първоначалните данни показват висока успеваемост при превенцията на щети от делфини върху риболовните съоръжения тип „даляни“ и в същото време устройствата не оказват вредно въздействие върху животните (не се отчита промяна на поведението им или прогонване от местообитанията им). Използването на пингъри в рибарските съоръжения и мрежи доказано намалява приулова на делфини в много страни по света, в някои от които поставянето им дори е задължително.

Прилагане на мониторинг на различните видове риболовни съоръжения с цел отчитане на приулова е следващата мярка, която искат от сдружението. Прилагането на ежегоден мониторинг на различните видове риболовни съоръжения за наличие на приулови (оплетени делфини), ще даде възможност да се оцени най-точно, кои са потенциално опасните риболовни съоръжения и ще могат да се предприемат адекватни мерки. При установяване на „най-опасни“ за делфините рибарски съоръжения, ще се насочат най-много усилия към тях за превенция (поставяне на пингъри). Целта е едновременно да се опазят морските бозайници (предотврати заплитането им), и да се запазят традиционните риболовни практики и да се намалят икономическите щети за рибарите.

Екоорганизация БАКЛАНИ искат и международно сътрудничество с другите черноморски държави за опазване популациите на делфините. Необходимо е проучване на международно ниво между държавите в Черноморския басейн дали проблемът със завишената смъртност на китоподобни бозайници е локален за България или е общ за целия регион (в т.ч. сравнително проучване на инциденти и смъртност на делфини в румънски и турски води). При данни, че завишена смъртност на делфини е регистрирана в акваторията на повече от една държава, трябва да бъдат потърсени причините не на локално ниво, а с всички научни средства на засегнатите държави, за да бъдат предложени общи мерки за решаване на проблема. Всички предложени мерки за борба с нелегалните и неустойчиви риболовни практики трябва да се предложат и на останалите черноморски държави. Създаване на обща база данни за популациите и смъртността на трите вида делфини с обществен достъп.

„Вярваме, че предложените от нас мерки ще спомогнат и допринесат за запазване на природата на Черно море и едновременно с това, за запазване на устойчивия и традиционен риболов в българската акватория“, коментират от организацията.

Maritime.bg – България / Рибарство

Последни новини

Последни новини

Преди 60 години е създаден Дивизион патрулни кораби към Военноморска база – Бургас

Преди 60 години на днешната дата е създаден Дивизион патрулни кораби към Военноморска база – Бургас. На 2 юни 1963 г. е вдигнат флагът на първия от новодоставените шест

Китай стартира първи морски проект за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Началото на първи пилотен демонстрационен проект в Китай за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, обяви Китайската национална офшорна петролна корпорация (CNOOC).