ИХБ увеличи участието си в Булярд

0Индустриален холдинг България АД (ИХБ) увеличи участието си в Булярд корабостроителна индустрия АД до 99,98%, съобщават от холдинга.

Промяната в дяловото участие е вписана по партидата на Булярд в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 25 август 2016 г.

ИХБ вече притежава пряко или чрез свързани лица 99,98% от капитала на компанията. Това е факт след осъществено вливане на Реколта 2011 ЕАД, което е 100% собственост на ИХБ, и Булкари ЕАД, което е 100% собственост на ЗММ България Холдинг АД, което от своя страна е дъщерно на ИХБ, пише Investor.

Годишният одитиран отчет на Булярд за 2015 г. показва ръст на приходите от 5,3 млн. лв. до 16,44 млн. лв.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини