Капацитетът на Морско училище е запълнен на 100%

Комодор професор д.в.н. Боян Медникаров
Комодор професор д.в.н. Боян Медникаров

– Как оценявате тазгодишния прием на студенти във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” на фона на демографските проблеми, които доведоха до отлив в много други, дори реномирани ВУЗ-ове?

– Нашите резултати са даже малко по- добри от миналогодишните, тоест запазва се положителната тенденция. По същество попълването на местата приключи към първата десетдневка на юли. Останаха единични бройки, които съвсем скоро след това бяха заети и в началото на август приключихме с приема. Така че капацитетът на училището е запълнен на 100% с планираните бройки държавна поръчка за обучение бакалавърска степен, местата за курсантите също са попълнени.

През новата учебна година сме приели 563 бакалаври в професионалното направление по транспорт, корабоплаване, навигация, а също и 17 курсанти в направлението по военно дело. Още не е приключил приемът за магистърска степен – имаме 80 бройки държавна поръчка, като там кандидатите са над 100. Още е рано да се каже за точния брой, защото процесът на записване продължава, може би ще стигне към 120. Очакваме приетите чуждестранни студенти да достигнат над 120, основно от Гърция и Германия (при 95 броя миналата година). Или общо между 800 и 850 души ще влязат в училището тази година.

– А какво показва анализът на пазара на труда, за да няма безработни, завършили Морското училище?

– Знаете, че ние много внимателно следим пазара на труда. Тук се очертават няколко направления. Разбира се, не говорим за военните ни курсанти, които имат гарантирана реализация. Няма никакъв проблем и с реализацията на класическите морски кадри по специалностите “Корабоводене”, “Корабни машини и механизми”, “Корабно електрообзавеждане”. И трите са много търсени, като на първо място е “Корабоводене”. Тази тенденция се запазва. Задълбочават се връзките с компаниите, които са наши партньори. Освен старите – главно от Израел, Гърция, Великобритания и др., в момента се добавят нови партньорски връзки с компании от Германия, САЩ. Нямаме проблеми с реализацията и на обучаемите, които завършват специалността “Експлоатация на пристанищата”, благодарение на доброто ни взаимодействие с ДППИ, пристанищните власти. Продължаваме с политиката, ако една специалност няма добра реализация, тя да бъде замразявана, за да не подготвя безработни.

– По тази причина преди година замразихте специалността „Океанско инженерство”, има ли нещо ново в тази насока? Ето, ТОТАЛ усилено сондира в блок „Хан Аспарух”…

– Там следим внимателно пазара на кадри. Водим и разговори с компаниите, които имат концесионни договори за експлоатация на морските ни находища. И в момента, когато се очертае ясна перспектива за обучаемите, дали под формата на бакалавърски програми, или чрез други форми на квалификация, магистърска подготовка, ние сме готови да реагираме. Но засега още няма ясна тенденция в тази насока. ТОТАЛ, която сондира в блок “Хан Аспарух”, е нормално да не бърза да споделя резултатите си, защото става дума за сериозни инвестиции. Когато бъде ясно на обществото, готови сме веднага да реагираме.

– Какво ново предлагате в тазгодишната програма за обучение?

– Основната новост в обучението през тази година е вследствие на променените изисквания на ИА ”Морска администрация” към обучението. В учебните програми на нашите студенти в трите морски специалности сме включили пакет от квалификационни курсове, които досега минаваха, след като завършат образованието си. От тази година те вече навлизат в системата на образование. Разбира се, това няма как да не повиши стойността на образованието, но ние направихме всичко възможно то да бъде приемливо. Моите контакти с нашите обучаеми показват, че те много добре разбират ефекта от новата организация на тяхното образование. Вярно, за нас това са нови разходи в образованието, наемане на допълнителни лектори, много по-голямо става натоварването на тренажорите, симулаторите и прочее, но по този начин създаваме едно предимство, което в крайна сметка ще се отрази благоприятно върху качеството на подготовката.

– Залагате ли на нови образователни сфери в стратегията на училището за периода до 2020 г., каквото е например дистанционното обучение?

– Много е трудно да говорим за нови образователни сфери. Защото демографското състояние в страната предполага в стратегията на университета за момента по-скоро той да се фокусира в сферите, в които е утвърден с високото си качество. Единственото, което си позволяваме да разширяваме като насоченост, е обучението по информационни и комуникационни технологии. Правим го поради променените нови насоки във въоръжението и на задачите, които изпълняват ВМС. А също и заради бурната революция в IT-технологиите, която оказва влияние върху всички сфери на индустрията, включително шипинга. Иначе поне засега нашата политика е по-скоро да сме концентрирани, да търсим своето превъзходство в това, в което сме се наложили, а не да се насочваме към нови сфери. Разбира се, може да се появят и такива, но това ще е свързано с конкретни задачи, които Министерството на отбраната ще ни постави, също и индустрията. Естествено, вземането на подобно решение ще бъде свързано с икономическата логика от провеждането му, има ли достатъчно кандидати и, не на последно място, има ли реализация за тях? Защото, както вече казах, при нас водещ е принципът, че не бива да правим безработни висшисти.

– Дистанционното обучение не е ли форма за привличане, особено на чуждестранни студенти?

– Тук говоря за най-същностната подготовка, морската и военноморската. В нея има много висока специфика и големи изисквания към определени елементи на практическата подготовка. Разбира се, бъдещето е в дистанционното обучение, дистанционното разпространение на знания и ние създаваме такава инфраструктура, подготвяме такъв капацитет. Практиката на водещите морски университети в света (твърдя, че ВВМУ е един от тях) обаче показва, че обучението в основните морски специалности няма как в пълен обем да се извършва дистанционно. По-скоро така могат да се провеждат отделни курсове, отделни подготовки. Ние внимателно и леко консервативно гледаме на тези форми на обучение, като имаме ясното разбиране, че в тях е бъдещето.

– Учебната практика остава ли тясно място?

– Практическата подготовка в училището се осигурява, на първо място, с нашите партньори от морската индустрия. Допълнително за това благоприятства нашето участие в програма „Еразъм плюс”, в рамките на която през изминалата учебна година осигурихме за нашите обучаеми над 1200 дни практика на море. Кризата в шипинга налага някои ограничения. Мъчим се да ги компенсираме с практиката на тренажорните системи, които разширяваме. В началото на август т.г. министър-председателят откри новия ни симулационен комплекс, който е част от един център за управление на морските пространства. Така че вече имаме големи възможности за симулации. В момента училището разполага с 11 корабни мостика с визуализация, две машинни отделения, два центъра за морска комуникация, два центъра за тренировка на оператори и за управление на морския трафик, тренировъчен център за работа с течни товари, с операции на борда на танкери, в газови и петролни терминали и с центъра за осигуряване мореходността на кораба. Това е компонент, на който отделяме специално внимание.

– Как ще коментирате конкуренцията с тясно профилираното обучение, което се предлага в други страни и особено на Изток?

– Нашето участие в борда на Международната асоциация на морските университети позволява да виждаме стандартите, практиките в различните страни. Безспорно е, че т. нар. тясно профилирано прагматично обучение генерално дава по-лоши резултати. Потвърждава го фактът, че ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” се превръща в най-голямата гръцка морска академия. Защото гръцките студенти избират да се учат в реално висше училище, а не в техните профилирани и концентрирани морски академии. Защото възможностите, които ще получат в едно висше училище като нашето, са коренно различни в сравнение с тези, които им дава подобен тип академии. Тук ще споделя опита на водещи морски университети, като четирите държавни морски академии в САЩ, морските академии в Руската федерация, морския факултет в университета в Кобе, Япония, факултетите в университетите в Шанхай, Австралийския морски колеж, който е част от университета на Тасмания, полския, румънския опит. На практика доминиращата част от образователните институции, които имат лидерски позиции в доставката на морски кадри, организират класическо академично (университетско) обучение. А не тези профилирани и свити като обучение тренинги, които се правят в някои държави и които подготвят кадри с ограничена компетентност. Впрочем не толкова компетентността е ограничена, колкото начинът на мислене. Големият проблем сега в шипинга е, че ние трябва да научим хората да правят нещо с някаква материална част, но в момента сме свидетели на поредна вълна на технологична революция. И всъщност много често се оказва, че колкото и да се стремим да сме актуални, в крайна сметка ги учим на стари неща. И понякога си задаваме въпроса въобще има ли смисъл да ги учим? И стигаме до отговора, че всъщност е по-важно да ги научим как да учат. Защото работата на морския офицер вече става перманентно да учи. А този начин на мислене не може да бъде изграден в една тясно концентрирана професионална школа. Това е академичното мислене, това е университетското мислене, което е факт при нас. И поради тази причина Морското училище преминава безпроблемно одитите, японската морска администрация ни издаде сертификат. Ние тук не говорим за някакви национални, а за глобални критерии. Индустрията търси нашите хора и ги приема. Това е оценката за качеството на нашето обучение.

– Каква е реалната ви самооценка, къде сте в скалата като международно признат доставчик на морски кадри?

– Отговорът на този въпрос ще го дам по следния начин. През 2017 г. ще бъдем домакин на Генералната асамблея на Международната организация на морските университети. Миналата година тя се проведе в Хърватия, тази година домакин е Виетнам, а догодина ще бъде Варна. Нима смятате, че асоциацията на морските университети ще се събере на най-висшия си форум в случайна държава?…

Стефан Денков, Черно море

Последни новини

70 години от създаването на Бреговата опорна система за комуникационна и информационна поддръжка на…

На 7 октомври 2022 г., се състоя военен ритуал за тържественото отбелязване на 70 години от създаването на първообраза на настоящата Брегова опорна система за комуникационна и информационна поддръжка на Военноморските сили. Строят
Прочетете

Завърши водолазното учение “Тритон”

Завърши водолазното учение на ВМС на Република България с международно участие „ТРИТОН 2022”. To се проведе за втора поредна година и е резултат от доброто сътрудничество на ВМС на Република България и съюзниците от НАТО. В учението
Прочетете

Кап. Калчев, БМК: Ръстът на тарифите за преминаване през Проливите трябва да бъде ограничен

За кризата в Черно море, предизвикана от войната между Русия и Украйна, състоянието на морския бизнес у нас и едностранния акт на Турция за ръст на тарифите за преминаване през Проливите, разговаряме с к.д.п. Александър Калчев -
Прочетете

Пожар на контейнеровоз край Саудитска Арабия, евакуираха 25 моряци

Пожар избухна на борда на плаващия под флага на Панама контейнеровоз TSS PEARL (IMO: 9339868). Инцидентът става на 123 nm северозападно от пристанище Джизан, Саудитска Арабия. Саудитската прес агенция съобщи, че целият екипаж
Прочетете

България и Румъния изградиха аварийно-спасителни центрове по река Дунав

Успешно приключи проектът „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ - Danube Safety Net. Това бе
Прочетете

Норвегия ограничава достъпа до пристанищата си за руски риболовни кораби

Норвежкото правителство реши в четвъртък да ограничи достъпа на руски риболовни кораби до пристанища на страната. Норвежкото министерство на външните работи обяви, че риболовни кораби на Русия ще бъдат подложени на проверки и ще им
Прочетете

Швеция: Установихме детонации до Северен поток

Първите огледи, извършени тази седмица от шведските власти на течовете от газопроводите "Северен поток-1" и "Северен поток-2" в Балтийско море, засилват подозренията, че те са резултат от саботаж, извършен чрез детонации, нанесли
Прочетете

ДППИ прави остров за птиците във Варненското езеро за близо 4 млн. лева

Представянето на бъдещия изкуствен остров във Варненското езеро препълни Дома на моряка на 06.10.2022 г. Пилотният за България проект привлече вниманието на Община Варна, Военноморските сили на Р България, Българска морска камара,
Прочетете

Продължава водолазното учение на ВМС

Продължава водолазното учение на ВМС на Република България с международно участие „ТРИТОН 2022”. Участниците започнаха подготовката за финалния етап. Утре ще бъде проведен заключителния разбор – дискусия на който участниците ще споделят
Прочетете

Дивизионът за морски специални операции провежда тактическо учение

След инфилтриране в зоната на операцията, тимовете от състава на морската тактическа група за специални операции проведоха специално разузнаване и започнаха планиране на директни акции срещу терористично депо и кораб, превозващ оръжие
Прочетете

Последни новини

70 години от създаването на Бреговата опорна система за комуникационна и информационна поддръжка на Военноморските сили

На 7 октомври 2022 г., се състоя военен ритуал за тържественото отбелязване на 70 години от създаването на първообраза на настоящата Брегова опорна система за комуникационна и

Кап. Калчев, БМК: Ръстът на тарифите за преминаване през Проливите трябва да бъде ограничен

За кризата в Черно море, предизвикана от войната между Русия и Украйна, състоянието на морския бизнес у нас и едностранния акт на Турция за ръст на тарифите за преминаване през

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент