Българските пристанища ще бъдат свързани в единна система за електронен обмен на информация

Снимка: "Пристанище Бургас" ЕАД
Снимка: „Пристанище Бургас“ ЕАД

Проучване за изграждане и внедряване на единна система за електронен обмен на информация в българските пристанища ще извърши ДП „Пристанищна инфраструктура“, установи справка на Maritime.bg. Инициативата, която следва да подобри бизнес процесите в индустрията, ще завърши с разработка на проект на софтуерна и хардуерна инфраструктура.

Към настоящия момент България няма разработена визия за изграждане на Port Community System (PSC), коментират от ДП „Пристанищна инфраструктура“. Предприятието е осигурило максимален размер на финансиране от 300 хил. лева, с които да се проведе целият процес по изследване на добрите практики в чужди пристанища, анализ на съществуващите бизнес процеси между страните, извършващи дейност в българските портове, включително ползваемостта на този тип електронна услуга у нас и изграждането на проектна платформа.

Участниците в международната търговия у нас, свързани с морските пристанища, координират действията си чрез традиционните методи на комуникация – хартиени документи, телефон, имейл или факс. Липсата на информационна система на пристанищната общност налага използване на документи на хартиен носител, както и необходимостта от физическо присъствие за координиране, което води до забавяне на бизнес процесите и до по-високи разходи. Изследването на добрите практики са доказали, че повишаването на конкурентоспособността на морските пристанища, организирането на модерен транспорт и логистика са немислими без използването на информационните технологии.

Морските пристанища, като центрове в международната търговия, играят важна роля както във веригата на доставките, така и осигуряват връзките между морския и другите видове транспорт – автомобилен, железопътен, въздушен и речен. Те са изправени пред непрекъснати промени и предизвикателства в международната търговия, подложени са на силна конкуренция във време на икономическа стагнация или рецесия, изтъкват от ДППИ, подчертавайки необходимостта от внедряване на повече електронни услуги за сектора.

Maritime.bg припомня, че по инициатива на ДППИ, в съответствие с изискванията на евродирективи, беше въведен в експлоатация Национален център за електронен документооборот (MSW), който напълно покрива Европейската конвенция за MSW и способства за електронния обмен на документи, свързани с граничния контрол. Към софтуерната платформа на MSW са разработени допълнително два модула – за планиране на пристанищните маневри и за управление на отпадъците. В експлоатация е и съвременната система за управление на корабния трафик – VTMIS с два съвременни центъра за съхранение и обработка на данни.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Инцидент с подводница в Южна Африка, загинаха трима, сред тях една от малкото жени-подводничари в страната

Трима подводничари загинаха при инцидент с подводница MANTHATISI от състава на Военноморските сили на Южна Африка. Седем моряци падат зад борда на подводната лодка по