Представители на бизнеса с интерес към възможностите на системата „БУЛРИС“ за управление на кризисни ситуации по р. Дунав

bulrisС възможностите на речната информационна система „БУЛРИС” за управление на риска и кризисни ситуации, свързани с корабоплаването по река Дунав, се запознаха представители на бизнеса по време на обучителен форум днес.

Обучението по комуникационни умения по проект „Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област“ се проведе в сградата на РИС център – Русе.

Участниците в обучението се запознаха с методите за ефективна комуникация относно рискове при големи инфраструктурни обекти.

Целевата група на проекта включва хора, свързани с управление на мащабни инфраструктури (МИ), образователни и изследователски организации и представители на местните администрации.

Целта е да се постигне по-добра информираност на хората от трансграничните региони за МИ и свързаните с тях рискове, както и тези рискове да бъдат сведени до минимум.

Maritime.bg –  България

Последни новини

Последни новини