Изследване на рибните ресурси обхваща цялата акватория на Черно море

riboloven-korabПодготвя се мащабно изследванена рибните ресурси в Черно море. Идеята е то да обхване цялата му акватория. Нещо, което не е правено досега и се очаква да започне през следващата година. Решението вече е взето в ЕС, осигурено е и финансирането, съобщи за в. „Черно море” доц. д-р Виолин Райков, ихтиолог, морски еколог в Института по океанология.

Ще бъдат изследвани всички видове риба, като се започне с дънни, а след това и с пелагични изследвания. Досегашните бяха на парче – ние за нашите води, румънците за техните, Турция изпълнява по някой друг свой проект и това е всичко, което се правеше. А рибите в Черно море са мигриращи видове и за да се установи състоянието и развитието на всеки от тях, трябва да се покрие цялата територия на морето, обясни доц. Райков.

Така че в момента изобщо не може да се говори за ефективно управление на рибните ресурси в Черно море, което се опитва да прави Европейската кoмисия чрез своята генерална дирекция по морско дело и рибарство. В общността членуват само България и Румъния, на които се пада малък процент от риболова. Какъв е делът на Русия, е трудно да се каже заради информационното затъмнение, но всеизвестно е, че на Турция се падат над 80 % от улова. Нейният черноморски бряг е най-дълъг и обхваща 1200 км, а риболовният й флот е много по-голям от този на България, Румъния, Украйна и Русия взети заедно. Допреди няколко години той надхвърляше 5 – 6 хиляди риболовни съда.

По официални данни напоследък са започнали да го съкращават, но все още никак не е малък. Средства за мащабното изследване дава не само Европейският съюз, а и ФАО (Организацията по прехрана иземеделие към ООН). Нещо много важно в този случай – след като ще се прави такова мащабно изследване, логично е в него да бъдат включeни не само страните членки на ЕС, а и всички останали от района на Черно море.

Да поясним, че Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFСМ) е специализирана комисия към ФАО (респективно ООН) и неин член е Турция, а Украй- на, Русия и Грузия подкрепят нейната дейност. GFСМ e регионална структура за управление на рибарството, която има за цел да насърчи развитието, опазването, рационалното управление и оптималното използване на живите морски ресурси, а така също и устойчивото развитие на аквакултурата в Средиземно и Черно море.

От досегашната работа на парче нямаше реален ефект само защото не можеше да обхване цялата морска акватория. Изследванията се извършваха по различни методи, тоест по различно време, с различни уреди и средства, което не позволява резултатите да бъдат сравними. С други думи, всички досегашни изследвания нямаха пълна научна стойност, тоест харчеха се едни пари на вятъра, което е самата истина, подчерта ихтиологът. По неговите думи така е, защото България и Румъния нямаме изграден административен капацитет, не можем да се стиковаме, да се разберем, да уредим финансово нещата да вървят в една посока и ред още условности, които пречат. Сега идеята е методиката на цялото изследване да бъде еднаква и така вече наистина ще може да бъде създадена ефективно работеща организация за управление на рибните ресурси в Черно море, категоричен е доц. Райков.

в-к Черно море
Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и