Именуват новия хидрографски кораб на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“

0 (5)Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) ще проведе церемония по именуване на новопостроения кораб за хидрографски проучвания на
22 март 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч. на понтон № 8 в гр. Русе.

Събитието ще бъде открито от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, в присъствието на представители от Европейската комисия, заинтересовани страни от държавни институции и частния сектор.

Кръстница на кораба ще бъде Карла Пайс, европейски координатор за коридор „Рейнско-Дунавски“, а името на новопостроения кораб е Дунав 1.

Плавателният съд е доставен по проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. Оборудван с мощна хидрографска апаратура и лазерна система, той ще извършва заснемане на дъбочините в речното русло и ще създава модел на терена по протежение на брега, островите и заливите.

Чрез проучванията и измерванията ще се проследяват хидроморфоложките изменения на реката и движението на седиментите, които са причина за образуването на прагови участъци. Извършването на точни анализи ще дава насоки за потенциалното изменение на корабоплавателния път в българския участък от реката.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Пристанищни синдикати: Не подкрепяме предложенията на Благомир Коцев за зоната на Пристанище Варна

За прехвърляне на обособената обществена зона в Пристанищен терминал Варна - Изток на Община Варна се обяви бившият областен управител на Варна Благомир Коцев (Продължаваме

Младежи, взели участие в „Дните на сините кариери“, проявяват интерес към обучение и реализация в България

Международният формат "Дни на сините кариери" даде възможност на 60 младежи от Португалия, Испания, Полша, Гърция, Румъния и България да се запознаят с възможности за