ЕП ще чуе мнението на българските производители за реформата на Общата политика в областта на Рибарството в ЕС


По покана на българския евродепутат Илияна Йотова, директорът на „Електа“ ООД, г-жа Любов Георгиева, ще вземе участие в започващия днес в Брюксел семинар, посветен на реформата в рибарската политика на ЕС. „Електа“ ООД е едно от най-големите  и най-модерни рибопреработвателни предприятия в България, учредител и член на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ ФИШ. Предприятието търгува успешно в Европа, Азия и Америка. притежава собствен риболовен флот с пълно риболовно оборудване и разполага с широка мрежа от доставчици по цялото българско крайбрежие.

ЕП прие единодушно доклада ми за Черно море, сега трябва да чуе и мнението на хората, които професионално се занимават с рибарството. Очакваме, че г-жа Георгиева ще представи не само спецификата на Черно море, но и всички проблеми, с които се сблъскват заетите в този сектор, включително и усвояването на европейските средства„, каза българската евродепутатка.

В семинара ще участват представители на ЕК, експерти от Италия, Гърция, Германия и Испания. Той е част от поредица срещи и дискусии, преди приемането на законодателния пакет за Реформата в рибарската политика на ЕС. Ще бъдат обсъдени въпросите, свързани с многогодишните планове за управление на рибните запаси, устойчивия улов и регионализацията.

Докладът ми за Черно море е основата върху, която ще продължим да защитаваме интересите на Черноморския регион.  Тези дискусии и участието на българските експерти и представители на бизнеса е много важно, защото освен реформата сега се определят и приоритетите в следващата бюджетна рамка (2014-2020) в областта на рибарската политика. Ще направя всички възможно до приемането на реформата да се чуят колкото е възможно повече мненията от България„, заяви Илияна Йотова.

Законодателният проект за Реформата включва: Съобщение относно Реформа на общата политика в областта на рибарството; Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството; Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури; Съобщение на Комисията относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството; Предложение за Регламент на Комисията  за нов европейски фонд за политиката на ЕС в областта на морското дело и рибарството (ЕФМДР).

Илияна Йотова е докладчик за външното измерение на Общата политика в областта на рибарството, отношенията на ЕС с трети страни. Това законодателство е много важно и за България, тъй като от шестте черноморски държави, само България и Румъния са членки на ЕС.

maritime.port.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини