Още 4,4 млрд. лева ще бъдат инвестирани в транспортната ни инфраструктура до 2020 г.

bregovi-centar-za-upralevlenie-na-korabniya-trafik-burgas (7)Около 4 млрд. лева ще бъдат инвестирани в транспортната инфраструктура до 2020 г. по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и 406 млн. лева по Механизма за свързана Европа. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев при откриването на регионална конференция за насърчаване на инвестициите в сектор „Транспорт“. Събитието се организира от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на ЕК в сътрудничество с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

„С европейско финансиране развиваме приоритетно коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа, които преминават през територията на България: Ориент-Източносредиземноморски и Рейнско-Дунавски. Летищната и пристанищната инфраструктура модернизираме с помощта на частния сектор“, каза още министър Алексиев във встъпителното си слово.

Модернизирането на направленията от основната трансевропейска мрежа и подобряването на интермодолността, бяха заложени и в първия програмен период на програма „Транспорт“. „В резултат на изпълнение на програмата, над 4 милиарда лева – европейско и национално съфинансиране са вложени за развитие на транспортната инфраструктура на страната“, по думите на министъра.

„Като резултат, очакванията ни са в края на периода да имаме напълно завършена железопътна връзка, осигуряваща съвременни условия за превози от София през Пловдив до Бургас и до Свиленград – турска граница“, заяви министър Христо Алексиев.

Той каза още, че Механизмът за свързана Европа също играе ключова роля за развитието на транспортната инфраструктура по направление на основните коридори на територията на България. За страната са предвидени 406 млн. лв. от Кохезионния пакет за приоритетни проекти главно в железопътния и водния сектор.

С финансиране по Приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПТТИ 2014-2020, към настоящия момент се реализира проект за разработването на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. Стратегическият документ се подготвя в изпълнение на Предварителните условия на Европейската комисия за усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014-2020 г. и в съответствие със Споразумението за партньорство на Република България.

В рамките на форума, министър Христо Алексиев проведе двустранни разговори с транспортни министри, които участват в конференцията.

По време на среща с Христо Спирцис, министър на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Република Гърция, бе обсъдено изграждането на транспортна връзка Бургас-Александруполис. Двамата министри изразиха позиция, че това е проект от взаимен интерес и се договориха да подпишат споразумение за изграждане и опериране на новоизградената инфраструктура. Министър Алексиев посочи, че за да бъде рентабилен този проект, е нужно да се разглежда в по-широк обхват – не само като връзка между пристанищата Бургас и Александруполис. Към трасето може да бъдат включени пристанищата Варна и в последствие Русе, а на гръцка територия – портовете на Кавала и на по-късен етап – Солун. По думите на министър Алексиев, с разширения обхват ще се направи връзката между две морета и река Дунав.

Министрите Алексиев и Спирцис, се обединиха около мнението, че изграждането на тази връзка трябва да се реализира от една компания на територията и на двете държави, т.е. да се разглежда като един проект, а не като два отделни. Министър Христо Алексиев изрази становище, че е необходимо всички услуги по коридора, да бъдат обединени в „едно гише“, както за товарите, превозвани с жп транспорт, така и за пристанищата.

Друга тема на срещата на българския и гръцкия министър, беше бъдещото изграждане на вертикална транспортна ос в областта на Родопите. Тя ще намали изолираността на прилежащите населени места и ще подпомогне икономическия растеж в региона.

Днес и утре продължават двустранните срещи на министър Христо Алексиев с участници в конференцията, както и с европейския комисар по транспорта Виолета Булц.

Maritime.bg – Транспорт

Последни новини

Последни новини

Черно море – Бриз: Разрушиха ни 60-годишен мост, който ние сме градили и дейността ни спира

Ръководството на варненския ветроходен клуб "Черно море - Бриз" твърди, че част от 60-годишен мост на брега на езерото е разрушен. Буквално е строшен и целостта му е нарушена.

Лавров: Присъствието на американски кораби в Черно море е придружено от агресивна реторика

Снимката е илюстративна. Американското посолство в Анкара е уведомило Турция за отмяна на преминаването на два кораба от Военноморските сили на САЩ през Босфора към Черно море,