ТУ – Варна готви проект за дуално обучение на корабостроители

du_02Технически университет – Варна, в консорциум с четири висши училища от Германия (HS Wismar), Румъния (ULBS – Universitatea “Lucian Blaga”), Австрия (FH Joanneum) и Университета в Пула, Хърватия, подготвя проект за въвеждане на немския опит в дуалното обучение в областта на корабостроенето и морската техника.

Проектът е замислен като тригодишен и ще кандидатства за финансиране по програма „Еразъм+“.

ТУ – Варна беше домакин на предварителната подготвителната среща за уточняване на параметрите като време, натовареност и желано финансиранe.

Ако получат финансиране, партньорите ще направят адаптация на учебни планове и програми, които вече се прилагат университета HS Wismar, Германия. Именно Университетът за приложни науки във Висмар, Германия (Hochschule Wismar – University of Applied Sciences: Technology, Business and Design) ще бъде водещ и обучаващ за останалите по проекта.

От страна на ТУ – Варна участва катедра „Корабостроене и корабни машини и механизми“, а координатор на проекта е зам.-ректорът по научна, научно-приложна и проектна дейност доц. д-р инж. Николай Минчев.

Финансирането ще бъде използвано, освен за подготовка на програмите и плановете вътре в университета и запознаване на преподавателите с практиката на дуалното обучение във висшето образование, но и за осигуряване на супервизия по време на практическото обучение на студентите.

Във Варна има предварително съгласие и ще са включени в подготовката на проекта две компании – „МТГ Делфин“ АД, специализирана в корабостроене и кораборемонт, и „Кеппел Фелс Балтек ЕООД“, чийто център за корабен инженеринг в морската ни столица е част от една от най-големите корабостроителни компании в света – Keppel Offshore and Marine, специализирана в областта на нефтените платформи.

От страна на бизнеса беше изразена пълна готовност за участие и в случай, че проектът е одобрен и финансиран, първите студенти, биха могли да започнат обучението си във фирмите още от следващата учебна година.

Дуалното обучение във висшето образование съчетава теоретичната подготовка в университета с практически модули, които се провеждат във фирми. Германия е пионерът в програмите за дуално обучение изобщо в професионалното образование още от първата половина на 20 век. В съвремието особен тласък дава провинция Баден Вюртемберг, където през 2009 година е създадено Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn (DHBW) (Дуално висше училище Баден-Вюртемберг Хайлброн). Към настоящия момент дуално обучение се прилага за близо 350 официално припознати професии, които всъщност са база за над 20 хиляди вида различни специализации и професионални занимания по-нататък. Държави като Испания, Гърция, Португалия, Италия, Словакия и Латвия адаптират успешно системите си за професионално образование по немския пример.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини