Пристанище Варна обяви пореден търг за продажба на яхти

Продажба на 3 броя плавателни съда, собственост на „Пристанище Варна“ ЕАД, както следва:

Наименование на плавателния съд

Начална цена в лева без ДДС

1

Вега

1 880,00

2

Ригел

1 880,00

3

Юнга

820,00

Необходими документи към заявлението за участие, съгласно тръжната документация за участие в търга.

Документация за участие в търга може да бъде получена в срок до 03.05.2017 г. в Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, ет. 4, стая 43, срещу представен документ за платени 20 лв. (вкл. ДДС), невъзстановими, платими в брой в главна каса, партерен етаж на Възложителя, или по сметка IBAN BG79 UNCR 7630 1053 0971 66, код UNCRBGSF при „Уникредит Булбанк” клон Варна в полза на „Пристанище Варна” ЕАД, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Предложенията за участие в търга се приемат в срок до 16.00 ч. на 03.05.2017 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД.

Търгът ще се проведе на 04.05.2017 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна – изток.

За доп. информация:

тел. (052) 69-24-57

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент