Успешни практики за електронно управление на море представи ДППИ

zlatko-kuzmanovДържавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) представи като пример за добри практики в електронното управление на море две успешно внедрени системи – за мониторинг на Черно море в реално време и Единен морски портал за електронен документооборот.

Осемнадесетата конференция по електронно управление се проведе в София през миналата седмица. В нея взеха участие представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии.

По време на форума бяха представени приоритетите за развитие на електронното управление в България, предизвикателствата пред електронизацията на централната и общинските администрации и е-управлението през погледа на местните власти.

Директорът на Дирекция „Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология“ в ДППИ Александър Александров представи функционирането на информационната система за мониторинг на Черно море, реализирана на базата на модерен ГИС софтуер, разположен на мощен хардуер.

Системата е уникална по рода си за България. Тя позволява събирането на данни в реално време от голям брой източници, включително и от европейската програма „Коперник“. Чрез нея се интегрират и обработват данни от сензори за автоматично измерване на параметрите на морската вода и атмосферния въздух. Данните, събирани и обработвани от системата, са достъпни в интернет.

Директорът на СПД „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ в ДППИ  Златко Кузманов разясни концепцията „Maritime single window“ (MSW). Системата за обслужване на „едно гише“ позволява стандартизирана информация и документи да се подават електронно, а не на хартиен носител в една единствена входяща точка. С въвеждането на Единния морски портал за документооборот се ускори приемането и обработката на кораби и товари в пристанищата на ЕС и се повиши конкурентоспособността на морския транспорт като цяло. Принципът на обслужване на „едно гише“ вече е въведен и във всички български пристанища по река Дунав.

Емблематичният за ИТ бранша у нас форум „Големите промени в е-управлението“ се проведе за 18-ти пореден път.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент