Манипулацията „Паметник на морския труженик” срещу скулптурната композиция „Морски труженици”

Изображение на подобна скулптурна композиция от района на пристанище Амбарли, Турция.
Изображение на подобна скулптурна композиция от района на пристанище Амбарли, Турция.

Преди време община Варна обяви национален конкурс за идеен проект за изработване на „Паметник на морския труженик” във Варна. Според публикуваната информация на сайта на общината жури, определено със заповед на кмета, е направило оценка на проектите вчера – 15.06.2017 г.

Нека представим една гледна точка около това събитие, което е част от процес, започнал преди около 15 години.

NINKN-1-compr (1)Изразеното становище е лично и не ангажира никого освен автора к.д.п. Александър Александров, който е един от инициаторите на начинанието и основаването на фондация „Морски съдби”, участва в разработването на обосновката и подготовката на заданието, които бяха одобрени от Министерството на културата и беше назначен за изпълнителен секретар на Фондация „Морски съдби” за времето 2010-2014 г. (фондацията е вносител на идеята, администрира всички необходими действия и има ангажимент да осигури основната част от финансирането).

NINKN-2-compr (1)Той представи за утвърждаване и получи всички необходими документи като остана да бъде определено само ново място за скулптурната композиция „Морски труженици”.

Преглед на потвърдените факти, според к.д.п. Александров:

Основна информация

 • Наименованието „Паметник на морския труженик” и заданието, обявени за конкурса, не отговарят на одобрените от Министерството на културата, където скулптурната композиция се нарича „Морски труженици” (по един от забележителните романи на В.Юго) и представлява няколко разбираеми човешки фигури от основните морски професии и съсловия, свързани с морето, в нормален човешки ръст (не са гротескни изроди, нито титани). Тя символизира не само варненци, но има национално и международно значение, защото морето от векове е с международен статут;
 • През 2015 г., въпреки първоначалния отказ на ДП „Пристанищна инфраструктура” да даде разрешение, беше определено едно напълно неподходящо място в началото на вълнолома и Южния плаж и обявен първия конкурс; мястото, организацията на конкурса и наградените творби бяха обсъдени от представителите на различни морски НПОи, които не приеха нито един от изредените компоненти, защото те обективно не отговаряха на идеята и заданието. Всъщност тази негативна оценка се отнася за работата на журито, администраторите на конкурса и предложенията на творците;
 • Впоследствие, въз основа на протеста, на разширен Управителен съвет на ФМС бяха взети решения за: неприемане за реализация на нито една от наградените творби поради неотговаряне на заданието, определяне на ново място и организиране на нов национален конкурс според общоприети нормални, а не нагодени условия;
 • Някои от събитията по тази тема през 2017 г. са: Община Варна обявява национален конкурс по гореспоменатата тема с що-годе общоприети условия;
 • Вместо одобреното задание от Министерството на културата за скулптурна КОМПОЗИЦИЯ, СИМВОЛИЗИРАЩА МНОЖЕСТВОТО ОТ ХОРА („МОРСКИ ТРУЖЕНИЦИ”) е представено (приложение, одобрено от Министерство на културата) изопачено задание по обявения от общината конкурс вижте тук приложение.
 • Наименованието „Паметник на морския труженик” е една елементарна комбинация от думи, а именно: от наименованието „Паметник на моряка” и „Морски труженици”, за да се получи формулировка, която не отговаря на същината на идеята, посочена в първоначалното задание: обединение на хора, свързани с морето; това е нова подигравка с хилядите българи и варненци, които през годините, сега и в бъдеще остават свързани с морето;
 • Мястото за изграждане на „нещото” е в края на тревната площ пред Фестивалния комплекс, където е пластиката, изобразяваща приседнало момиче.

| Условия за конкурс за идеен проект на Паметник на Морския труженик във Варна
al-001 al-002 al-003 al-004 al-005
Изводи

 1. За втори път при обявяването на конкурса се допускат редица нарушения, които променят изцяло и неадекватно с реалността, както същността, така и формата на замисъла:

1.1 Определеното място между сградите е „тесногръдо” и напълно противоречи на свободата и пространството, които са характерни за морето;

1.2 Не е спазено одобреното от Министерството на културата задание, което олицетворява обединението на множество генерации от хора, свързани с морето;

1.3 Според преиначеното задание скулптурната композиция се свежда до една фигура, което се потвърждава и от „аритметичното” наименование „Паметник на морския труженик”, вместо множественото – „Морски труженици”; използвана е една простовата манипулативна техника като е пробутано „морския труженик”;

 1. Организаторите на конкурса, състава на журито и новоизмислените промени са почти същите, както при проваления конкурс от 2015 г., което предопределя и едни подобни плачевни резултатите от сегашния конкурс;
 2. Общинският съвет като цяло е длъжен, когато се отнася до много важни обществени събития, без да делегира правата си на друг, да контролира и управлява на местно ниво процесите със значимо пряко въздействие не само върху варненската общественост, но и в по-широк мащаб, доколкото градът ни е със сериозно национално и международно значение, за да не се стигне до случая със статуята на „Венера Варненска” печално известна в обществото с друго име.

И така оказва се, че мястото, наименованието, заданието, журито и тайнствеността при която то ще заседава до голяма степен предопределят създаването на творба със съмнителна стойност спрямо действителността.

Това може донякъде да бъде компенсирано, ако Общинският съвет пряко контролира:

 1. Резултатите от конкурса да бъдат обсъдени на отделно, открито заседание на Общинския съвет, за да бъде определен проекта за реализация, ако има такъв;
 2. Съставът на журито и системата за оценяване на проектите да бъдат публикувани;
 3. Гласуването за наградените да бъде явно.

  Няколко примера как е реализирана идеята за морските труженици по света. 

К.д.п. Александър Александров

Последни новини

Последни новини

Адмирал Ефтимов: Военноморските сили успешно изпълниха поставените задачи

„Въпреки сложната международна обстановка и недостатъчната ресурсна осигуреност, както и в условията на конфликта в Украйна, през изтеклата година Военноморските сили успешно

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент