Напредъка по DBS Gateway Region и DaPhNe представиха екипи на ДППИ

Напредъка по проектите „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ /DBS Gateway Region/ и „Мрежа на дунавските пристанища“ /DaPhNe/ представиха екипите от ДП „Пристанищна инфраструктура“ по управление на двата проекта. Те обмениха опит и добри практики по време на координационна среща, която се проведе във Варна.

По време на срещата бяха обсъдени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на двата проекта. Беше представен Работен Пакет 4 „Администрация и управление“ по проект DaPhNe, на който ДППИ е координатор, и „Анализ на потенциала на региона на река Дунав и Черно море“, изготвен от ДППИ в рамките на проект DBS Gateway Region. Най-важната препоръка, изведена на база изготвения анализ, е поддръжката и гарантирането на минимални нива на фарватера на р. Дунав.

Редица общи цели свързват проектите DBS Gateway Region и DaPhNe, съфинансирани по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“: стремеж към по-устойчива транспортна система, към по-добра бизнес среда и привличане на нови бизнес партньори и товари от и за региона на река Дунав. И двата проекта са си поставили амбициозната задача застаряващата инфраструктура и неефективните интермодални услуги, които ограничават потенциала на системата за воден транспорт,
да останат в миналото.

Проект DBS Gateway Region има за цел да подпомогне сътрудничеството между всички заинтересовани страни (пристанища, пристанищни власти, публични органи, университети, предприятия, спедитори и др.) с оглед повишаване привлекателността на региона на р. Дунав и Черно море по отношение на морския и вътрешноводния транспорт. Така регионът ще се превърне в „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния Изток.

Реализацията на проект DaPhNe цели да улесни развитието на дунавските пристанища като екологично чисти, лесно достъпни мултимодални центрове за транспортната система на региона, и да ги превърне в икономически центрове, функциониращи като катализатори за икономически растеж и създаване на нови работни места. Дейностите по проекта са насочени към подобряване на пристанищното законодателство и финансиране на пристанищните инвестиции, административни процеси, бизнес стратегии, както и стратегии за развитие на пристанищната инфраструктура и съоръжения.

С реализацията на проект DBS Gateway Region ще бъдат изведени конкретни насоки, на база на които ще се изготвят регионални планове за действие, които да включват предложения за конкретни инфраструктурни проекти, а изграждането на Мрежата на дунавските пристанища по проект DAPhNE ще даде възможност на портовете да достигнат пълния си потенциал на оживени икономически центрове.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Секретен доклад във Великобритания: 55 китайски подводничари загинаха при инцидент

Най-малко 55 китайски подводничари са загинали на борда на подводница, твърдят медии във Великобритания, които цитират секретен доклад на Кралските Военноморски сили.

Бургас посреща MedCruise

Бургас ще бъде домакин на 63-та Генерална асамблея на Асоциацията на средиземноморските круизни пристанища – MedCruise. Асамблеята ще се проведе в периода 10 - 13 октомври

ДФЗ изплати над 2,7 млн. лева на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати през септември 2 702 599,59  лв. на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.