Нов пристан за спомагателни кораби и влекачи ще строят в Бургас

Нов пристан с 11 места за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, ще бъде изграден в Бургас.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ вече работи по проекта, обявявайки поръчка  за изготвянето на инвестиционен технически проект.

Новият пристан ще бъде изграден на новия източен вълнолом в Бургас, който се намира източно от корабно място 20А и западно от 0-во к.м. Общата му дължина е около 1200 метра.

Пристанът за кораби, предназначени за спомагателни дейности трябва да се разположи след първата чупка на вълнолома, която е на разстояние около 300 метра от началото му.

Той трябва да осигурява места за 11 кораба с дължина около 38 метра всеки.

Максималното газене на корабите е 6 метра.

На новопроектирания пристан ще бъдат предвидени необходимите съоръжения за швартоване на корабите към кейовите места, табла за захранване с ел. енергия, изводи за захранване с вода и осветление на целия район.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и