Проект на ДППИ осигурява по-добро планиране на превозите по вътрешните водни пътища

Как да отговорим на динамичното развитие на речните информационни услуги и как да подобрим корабоплаването по река Дунав в полза на потребителите – отговор на тези въпроси потърсиха пристанищни оператори, ползватели на плавателни съдове, логистични партньори и оторизирани органи по време на работен семинар по проект RIS COMEX.

Oрганизираният от ДП „Пристанищна инфраструктура” семинар се проведе в гр. Русе. Ръководителят на проекта инж. Валентин Христов и експерти от екипа представиха основните задачи и цели, които следва да бъдат изпълнени до края на 2020 г. По време на последвалата дискусия беше поставен акцент върху подобряването на предоставяните към момента услуги.

Проект RIS COMEX, на който ДППИ е бенефициент за България, е финансиран по Механизма за свързване на Европа и има за цел въвеждането и устойчивото функциониране на речните информационни услуги на ниво Коридор, следвайки получените резултати от проучването в рамките на проекта CoRISMa.

Изпълнението на проекта ще доведе до по-добро планиране на превозите по вътрешните водни пътища, намаляване на времето за чакане и пътуване, ефективно изпълнение на вътрешното корабоплаване и намаляване на административните бариери.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Доставяме високоспециализирани средства за отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на