Риболовният дневник отпада за лодки с дължина под 10 метра

Законът за рибарство и аквакултури освобождава капитаните на риболовни съдове с дължина до 10 метра от задължението за водене на риболовен дневник. Това заяви за в. „Черно море” Тодор Ангелов, директор на Главна дирекция “Рибарство и контрол” към Изпълнителна агенция по рибарство и контрол (ИАРА).

Това засяга 92% от съдовете, които наброяват общо 1894 по последните данни от август т.г.

От тях 1735 са малките лодки с дължина под 10 метра, характерни за дребномащабния риболов.

В много от случаите нашият закон налага повече рестрикции от европейското законодателство, каза шефът на „Рибарство и контрол” към ИАРА. Допреди година в него не се правеше разлика между корабите, всички бяха вписани в риболовния регистър на агенцията, трябваше да отговарят на едни и същи изисквания и да спазват едни и същи задължения, независимо от големината, района на плаване, броя на екипажа, сезонния характер и мащабите на улова. Това поставяше в неравностойна позиция собствениците на малки рибарски лодки, които също като големите корабопритежатели трябваше да бъдат юридически лица, да водят собствено фирмено счетоводство, да попълват информационно-статистически формуляри, да отчитат всички улови чрез задължителното попълване на риболовен дневник, допълни той.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини