В Пританище Бургас ще обработват два пъти месечно пратки в хладилни контейнери

Портът отчита увеличение на приходите с 9 млн. лева
Пристанище Бургас / Снимка: maritime.port.bg

Приходите на “Пристанище Бургас” ЕАД за 2011 г. са в размер на 33 млн. лв. или почти 9 млн. лв. повече от 2010 г. Отчетената печалба, преди лихви и данъци, е над 8 млн. лв. Порт Бургас е обработило 3 551 537 тона товари през 2011 г. Това е увеличение от 412 378 спрямо миналата година.  Генералните товари бележат ръст от 475 535 тона спрямо 2010 г. Най-голямо е увеличението при обработените метали – с 291 204 тона. През 2011 г. се обработваше и нов вид товар – 36 метрови релси, като обработено количество е 26 460 тона. Нараснал е вносът на меден и цинков концентрат (със 92 817 тона). През отчетния период са преминали 147 660 тона наливни товари – над два и половина пъти повече от миналогодишните количества. Осъществен е внос на въглища от 91869 тона, а захарта бележи ръст с 42 494 тона. Увеличение има и при зърнените храни с 21 016 тона.. Нарастване има и при обработката на изкуствени торове, феросилиций, каолин, дървени трупи и др. Добрите темпове на работа се запазват и през първите седмици на 2012 г. На 16 януари се очаква да пристигне м/к “ESTEBROKER”, който ще разтовари 65 контейнера, от които 63 хладилни, а ще натовари 125 контейнера (от тях 123 транзит). Контейнеровоза е с дължина 208м, широк 30м и ще поддържа дестинация по направление: Южна Америка – Средиземно море – Черно море. Поради специфичността на товара (хладилни контейнери), пристанището трябваше да подготви допълнителни места за съхранение, които да са оборудвани с ел. захранване. Съгласно предварителната логистика се очаква, подобни пратки да се обработват  два пъти в месеца в пристанището, като 100 слота ще бъдат специализирани за обслужване на новата линия.

maritime.port.bg – Пристанища

Последни новини

Последни новини

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за