Проверяват за замърсяване в района на Белослав

Eксперти на Басейнова дирекция, Морска администрация – Варна и Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда, провериха сигнал за наличието на петно в Белославското езеро.

Сигналът е получен на 10 ноември на „зеления“ телефон за петно с размер приблизително 500 м. Това съобщиха от пресцентъра на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

При оглед с катер в акваторията на езерото пред кв. „Повеляново“, в близост до „Агрополихим“ АД не е установено петно с млечно-син цвят.

След обход до устието на река Провадийска е наблюдавано по-светло от езерната вода млечно-зелено оцветяване на площ от около 150 м ширина 20-25 м.

Не е установено наличие на мазни петна от разливи на нефтопродукти.

Взети са две водни проби, едната от района пред устието на река Провадийска, втората от района пред кв. „Повеляново“. Пробите ще бъдат изследвани по показатели активна реакция (pH), температура, БПК5, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, фосфати, общ фосфор и електропроводимост, нефтопродукти, метали и полициклени ароматни въглеводороди.

Резултатите ще бъдат оповестени след приключване на всички анализи на водните проби.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини