Анна Михнева – Натова: Развитието и модернизацията на водния транспорт са възможни само с общи усилия и обща визия

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е част от международен консорциум по проект “Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ /DBS Gateway Region/, съфинансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

Анна Михнева-Натова е директор на дирекция „Управление на проекти“ в ДППИ и ръководител на проект DBS Gateway Region.

Анна Михнева-Натова е директор на дирекция „Управление на проекти“ в ДППИ и ръководител на проект DBS Gateway Region.
Анна Михнева-Натова е директор на дирекция „Управление на проекти“ в ДППИ и ръководител на проект DBS Gateway Region.

Г-жо Натова, на какъв етап е изпълнението на проекта?
Стартирахме проект DBS Gateway Region точно на 1 януари 2017 г. За мен това е добър знак – Нова година – нов късмет, са казали мъдрите хора. Водещ партньор по проекта е Регионалното правителство на Долна Австрия. В него участват всички крайдунавски държави и за нас беше предизвикателство да бъдем част от толкова голям екип. Реализацията на DBS Gateway Region цели премахване на бариерите пред развитието на водния транспорт, за да може той да се използва в пълния му потенциал. Бих казала, че това е не просто цел за нас – това е кауза, за която наистина си струва да работим усърдно, и това, което самата аз виждам при срещите си с другите партньори, е, че хората, които са ангажирани с проекта, наистина искат промяната да се случи и работят с ентусиазъм. Екипът на ДП „Пристанищна инфраструктура“, от своя страна, е изключително мотивиран, което може само да ме радва, и макар че все още сме в процес на изпълнение, резултатите са видими. В момента сме на етап финализиране на дейностите по Работен пакет 3, по който ДППИ е координатор. В рамките на този работен пакет изготвихме Анализ на потенциала на региона Дунав – Черно море, който обобщава резултатите от предходни проекти със сходни цели, реализирани през миналия програмен период. Изготвеният анализ представя настоящото състояние на региона, чрез обобщаване на резултатите от анализи, направени в рамките на проектите INWAPO, DaHar, NEWS, EMPIRIC, GIFT, ADB и др. На базата на това проучване ще се определи бъдещата визия за развитие на региона чрез осигуряване на нови пазари, привличане на товаропотоци към р. Дунав и Черно море и подобряване на свързаните с тях бизнес политики. Анализът беше представен във всяка една дунавска държава от съответния партньор по проекта пред заинтересованите страни. Важно е да се отбележи, че направените изводи и препоръки в документа бяха припознати от всички. Факт е, че въпреки големия потенциал на региона, към настоящия момент все още не е намерено решение на редица казуси и пречките пред подобрението на водния транспорт са налице. Във всички разглеждани проекти е констатирано, че пристанищата по р. Дунав не се използват в пълния им капацитет, въпреки че пристанищната инфраструктурата, макар и на места морално остаряла, дава възможност не само за обработка на настоящите товари, но и за поемане на нови. Въпреки това забавяне, ние сме оптимисти и вярваме, че съвсем скоро ще можем да си позволим да говорим не само за подобрение, но и за модернизация на пристанищата и на услугите, предоставяни на потребителите, а когато това се случи, ще сме свидетели и на пълното разгръщане на капацитета на портовете, към което се стремим.

Факт е, че към настоящия момент все още са налице отдавна констатирани проблеми, които не са решени. Каква е причината за това според Вас?
Знаете, че понякога хубавите неща се случват бавно. Важното е да не губим мотивация, да имаме постоянство и ясна визия за това към какво се стремим, къде искаме да стигнем и как да стигнем дотам. И може би ще бъде по-ценно и по-полезно да насочим енергията си към това какво можем да направим отсега нататък, вместо да мислим твърде много какво и защо не се е случило до момента, къде са допуснати пропуски. Времето е ценен ресурс и трябва да го използваме за градивни цели. Както споменах, на база изготвения Анализ на потенциала на региона са изведени ясни препоръки за по-нататъшно развитие на транспорта по р. Дунав и околните водни пътища, и за стимулиране на мултимодалността в транспорта. Добрите условия за железопътен и шосеен транспорт и възможностите за свързване, както и средните разстояния от европейската основна територия, се явяват сериозна пречка за развитието на водния транспорт, дори когато той е по-изгодният вариант за превоз на продукти и суровини. Затова трябва да се предоставят гъвкави и бързи услуги и да се наблегне на добър маркетинг. В много случаи, обаче, единственият вариант за транспорт са именно водните пътища – например за транспортиране на тежки и извънгабаритни товари като мостови елементи, тежкотоварни автомобили, големи количества насипен материал. Тези типове товари посочват и изискванията към бъдещото предлагане на пристанищните услуги. Да повишим осведомеността на заинтересованите страни за предимствата на превоза на товари по вътрешните водни пътища е едно от предизвикателствата, което стои пред всички нас, които искаме да промотираме един от най-екологичните видове транспорт – водния.

Какво е конкретното участие на България в проекта?
Освен ДППИ, партньори по проекта от българска страна са Община Бургас и Община Варна, а Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Пристанище Варна“ ЕАД са асоциирани партньори по проекта – т.е. имаме едно сериозно българско партньорско присъствие. Следваме максимата „Заедно можем повече“ – стремим се да подпомогнем сътрудничеството между всички заинтересовани страни – пристанищни власти, пристанищни оператори, публични органи, университети, предприятия, спедитори и др., защото сме уверени, че това ще доведе до повишаване на привлекателността на региона на р. Дунав и Черно море по отношение на морския и вътрешноводен транспорт. Вярваме, че така регионът ще се превърне в „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния Изток.

Кои според Вас са най-належащите проблеми, които трябва да бъдат решени?
Аз лично предпочитам да използвам думата „бариери“ – бариери, които могат да бъдат премахнати с усърдна екипна работа и добро желание. Развитието и модернизацията на водния транспорт са възможни само с общи усилия, обща визия и добре осъзнати приоритети, тоест трябва да сме наясно откъде трябва да започнем. В изготвения Анализ на потенциала на региона една от най-важните изведени препоръки е поддръжката и гарантирането целогодишно на минимални нива на фарватера на р. Дунав от 2.50 м. Този проблем е дефиниран във всеки един проект, чийто резултати са капитализирани в Анализа, тази тема се обсъжда на всеки един форум, посветен на вътрешноводния транспорт. Заинтересованите страни дори предупреждават, че ако не се предприемат сериозни мерки за развитие и подобряване на навигацията по р. Дунав, не можем да очакваме промени в следващите 10-20 години. Също така е време да оставим в миналото застаряващата инфраструктура и неефективните интермодални услуги и не на последно място се надявам водният транспорт да се сблъсква с по-малко административни пречки, за да може наистина да се използва в пълния му потенциал.

В рамките на проект DBS Gateway Region предстои да бъде разработен стратегически документ Обща визия 2040. За какво ще послужи този документ?
ДППИ има ангажимента да изготви този стратегически документ със съдействието на всички партньори по проекта. Той ще определи съвместна посока, която всички ние ще следваме, и ще послужи като ориентир за бъдещи възможности за икономическото, регионалното и логистичното развитие на региона. Визията 2040 е изключително важен документ, защото в него ясно се вижда къде сме в момента и къде искаме да стигнем, т.е. дава ни общи цели, които да следваме, ориентир, по който да се водим, дава ни стимул да вървим напред и ни показва какви стъпки трябва да предприемем, за да постигнем това, към което се стремим. На база изведените насоки ще се изготвят регионални планове за действие, които ще включват предложения за конкретни инфраструктурни проекти, които да доведат до осезаемо развитие и модернизация на водния транспорт. Но дотогава ни предстои още много работа по проекта.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент