„Варна радио“ чества 70 години морска безопасност

Брегова станция „Варна радио“ (LZW) посреща своята 70-а годишнина на 12 декември 2017 г. в присъствието на кадри-ветерани от ранните години на радиостанцията и други представители на морската общественост.

Официалното честване, организирано от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), ще се проведе в сградата на Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването – Варна от 10,30 часа.

„Варна радио“ е създадена през 1947 г., а датата 12 декември е знаменателна. С нея са свързани не само първите успешни излъчвания, но и заявяването на повиквателния сигнал LZW, използван и до днес.

От съвсем малка радиостанция с по един предавател и приемник за обслужване на 1-2 кораба в наши води, през 70-те години на XX век „Варна радио“ се превръща в съвременна станция, разполагаща с най-модерната у нас за времето си техника. От 1995 г. LZW работи активно в Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS), първоначално в зона А2 на средни вълни и зона А1 на УКВ само за Варна и Бургас, a от 2004 г. – в пълна зона А1 на УКВ за цялото крайбрежие. Активно съдейства на Морския спасително-координационен център и на корабите в морето.
През 2008 г. радиостанцията преминава в състава на ДППИ, което е предпоставка за последващото й развитие и модернизиране. С изпълнението на фаза 3 от проект VTMIS през 2015 г. ДП „Пристанищна инфраструктура“ изгражда новия оперативен център по GMDSS. От него дистанционно се управляват ресурсите в РПЦ „Кичево“ и РПЦ „Китка“, включително международната система “NAVTEX”, излъчваща за България и за Румъния по решение на Международната морска организация. Управляват се и всички УКВ станции по цялото крайбрежие.

Към настоящия момент бреговата радиостанция се помещава в модерната сграда на Брегови център-Варна, изградена от ДППИ. След 2015 г. със съвременната техника и софтуер от авангарда на електронните, комуникационни и информационни технологии в света, дейността на “Варна радио” е вече на нивото на най-високотехнологичните радиостанции в световен мащаб и като част от Световната морска система за бедствие и безопасност успешно продължава своята работа по опазване на морската среда и на човешкия живот на море.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

Последни новини