АППД осигури 300 хил. лева за зимовника в Русе

300 000 лева са заделени за строително-монтажните и консервационните дейности по зимовника на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав в Източна промишлена зона в Русе.

С тях ще се заеме фирма „Трансстрой-Русе“, след като в началото на декември беше сключен договор за изпълнение по обявената обществена поръчка, припомня в-к Утро.

Теренът на запад от късата стена на съоръжението представлява неоформен насип от земни и строителни отпадъци, като повърхността му е обрасла с храсти и саморасли дървета. Ще се направи изкоп за подравняване и теренът ще се почисти от обраслата растителност.

Заради ерозионните процеси в зоната западно от зимовника водообменното съоръжение е затлачено 80% с наноси.

В тази връзка са планирани армировъчни и бетонови дейности, които включват почистване от корозия, както и антикорозионна защита на армировъчните пръти.

Ще се направи също временна ограда от стоманобетонови колове.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

Преди 60 години е създаден Дивизион патрулни кораби към Военноморска база – Бургас

Преди 60 години на днешната дата е създаден Дивизион патрулни кораби към Военноморска база – Бургас. На 2 юни 1963 г. е вдигнат флагът на първия от новодоставените шест

Китай стартира първи морски проект за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Началото на първи пилотен демонстрационен проект в Китай за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, обяви Китайската национална офшорна петролна корпорация (CNOOC).