Специфика на обучението в ТУ – Варна на електроинженери за регулирани и нерегулирани професии във водния транспорт

Снимка: Maritime.bg

Във връзка с публикация „Студенти от Технически университет – Варна остават без правоспособност, заради неодобрени учебни планове и програми“ в портала www.maritime.bg от 22.01.2018 г. ръководството на Технически университет – Варна уточнява следното: Нормативните актове, които определят условията и реда за даване/признаване на право за упражняване на професия „Корабен електромеханик“ са Кодекс на търговското корабоплаване и Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

До 2007 г. Наредба № 6 е позволявала придобиване на правоспособност „Корабен електромеханик“ на лица с висше образование от следните специалности: „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия“, „Електрически централи и мрежи“, „Електроенергетика“, „Електрически машини и апарати“.

Съгласно Наредба № 6 от 22.11.2007г. (ДВ бр. 101) правоспособност „Корабен електромеханик“ без допълнителен изпит могат да придобиват лица с висше образование по специалностите „Електрообзавеждане на кораба“ (ЕОК) и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“ (ЕСЕО-ВТ). Това положение е без изменение до 2014 г.

С публикуването на Наредба за условията и реда за поддържане на списъка на регулираните професии в Република България (ДВ бр. 35 от 28.04.2006 г.) и на Решение № 619 от 20.07.2009 г. за приемане на списък на регулираните професии в Република България професията „Корабен електромеханик“ става регулирана и се придобива по условията на Наредба № 6. В посочените нормативни документи тогава все още липсва изискване регулираните специалности да са в професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“.

Списъкът на регулираните професии в Република България е публикуван в интернет страницата на Националния център за информация и документация (НАЦИД). В описателния документ за „Корабен електромеханик“ е записано: „Описание на дейностите: Съгласно националната квалификация на регулираните професии в единичната група 314 1 – Корабни инженери, механици и техници се включва Електромеханик на кораб с код 3142. В съответствие с Наредба № 6/5 April 2012 за компетентност на морските лица, издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Р България чл.37, т.7 завършилите специалността. ’’Електрообзавеждане на кораба” и “Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт” в ТУ- Варна, Катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане” могат да работят като електромеханици на корабите от световния морски и речен флот, електромеханици на плаващи обекти за усвояване ресурсите на океана, като корабни специалисти в корабостроителните и кораборемонтните фирми и пристанища, със заплащане, съответстващо на световните стандарти за този вид дейност.“

През периода 2007–2014 година на десетки лица, притежаващи дипломи за висше образование със специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба“ (ЕСЕОК) в ОКС „магистър“ след висше образование и „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – профил „Воден транспорт“ (ЕСЕО-ВТ), бакалавър, от Технически университет – Варна, са били издавани сертификати за правоспособност „Корабен електромеханик“. ИА „Морска администрация“ е извършвала проверки в ТУ – Варна за съответвие, съгласно нормативната уредба, и не е констатирала несъответствия в тази насока. Тази практика продължава до края на 2017 г., когато Агенцията започва да отказва административната услуга на новокандидатстващите за сертификация от горепосочените специалности.

Първият нормативен документ, с който се въвеждат държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Електрообзавеждане на кораба“, както и изискването професионалното направление за специалността да бъде 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, е Постановление на Министерския съвет № 59 от 17.03.2015 г. за приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Корабоводене“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабни машини и механизми“ и „Корабна радиоелектроника“ на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“.

С влизането в сила на Постановление № 59 и на изменената и допълнена Наредба № 6 от 2014 г. единствената специалност, която без допълващо обучение дава право за упражняване на регулирана професия „Корабен електромеханик“, е „Електрообзавеждане на кораба“. Технически университет – Варна, за да отговори на изискванията на изменената нормативната база, още през 2012 г. започва обучение по петгодишна магистърска програма „Електрообзавеждане на кораба“, а през 2014 г. – по бакалавърска програма за същата специалност. Двете програми са акредитирани в направление „Транспорт, корабоплаване и авиация за обучение по регулираните професии и плановете са одобрени от ИА „Морска администрация“. Фактически, приемът в специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – профил „Воден транспорт“ е прекратен в ТУ – Варна през 2014 г., т.е. веднага с влизането в сила на изменението на Наредба № 6 от същата година. Това е необходимата мярка за синхронизиране на обучението с изискванията на нормативната база. През 2018 година по план трябва да се дипломират последните 11 студенти задочно обучение профил „Воден транспорт“, приети през 2013 година.

Студентите, завършили специалности, които не са от регулираните професии, могат да се сертифицират като компетентни морски лица като преминат допълващо обучение. Това условие е упоменато изрично в квалификационната характеристика на нерегулираните специалности ЕСЕОК и ЕСЕО-ВТ в ежегодно издавания кандидатстудентски справочник на ТУ – Варна. Кандидатстващите за обучение след 2014 г. могат да правят информиран избор между специалността „Електрообзавеждане на кораба“ в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“, даваща право за упражняване на регулирана професия „Корабен електромеханик“, за която учебните планове и програми са одобрени от ИА „Морска администрация“ и другите нерегулирани специалности. Разликата в учебните планове и наличието на задължителна учебно-производствена и плавателна практика за специалностите от регулираните професии е достатъчно явен и ясен критерий при избора на специалност.

Не на последно място бихме посочили, че университетското образование е предназначено да покрива широк кръг обществени потребности и да отговаря на редица европейски ценности като образование през целия живот, преквалификация, образование на хора в неравностойно положение и др. Това до голяма степен е трудно постижимо само при образование в рамките на специфичните изисквания на регулираните професии. Корабите, плавателните средства и морските съоръжения, преди да приемат своите екипажи, трябва да бъдат проектирани и построени, а по време на своята експлоатация периодично да бъдат ремонтирани – планово или аварийно. И това е дело на стотици български специалисти, голяма част от които са се дипломирали в ТУ – Варна, реализирали са се в страната и чужбина и са важни за морския бизнес и за икономиката на региона. По тази причина ръководството на университета твърдо следва линията да се предлага обучение не само по специалностите от регулираните професии в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“, съгласно Постановление № 59 от 17.03.2015 г. на МС, но и за нуждите на всички сектори на водния транспорт – корабостроене, кораборемонт, проектиране на кораби и съоръжения, експлоатация на флота и пристанищата и др.

Maritime.bg – Курс

Последни новини

70 години от създаването на Бреговата опорна система за комуникационна и информационна поддръжка на…

На 7 октомври 2022 г., се състоя военен ритуал за тържественото отбелязване на 70 години от създаването на първообраза на настоящата Брегова опорна система за комуникационна и информационна поддръжка на Военноморските сили. Строят
Прочетете

Завърши водолазното учение “Тритон”

Завърши водолазното учение на ВМС на Република България с международно участие „ТРИТОН 2022”. To се проведе за втора поредна година и е резултат от доброто сътрудничество на ВМС на Република България и съюзниците от НАТО. В учението
Прочетете

Кап. Калчев, БМК: Ръстът на тарифите за преминаване през Проливите трябва да бъде ограничен

За кризата в Черно море, предизвикана от войната между Русия и Украйна, състоянието на морския бизнес у нас и едностранния акт на Турция за ръст на тарифите за преминаване през Проливите, разговаряме с к.д.п. Александър Калчев -
Прочетете

Пожар на контейнеровоз край Саудитска Арабия, евакуираха 25 моряци

Пожар избухна на борда на плаващия под флага на Панама контейнеровоз TSS PEARL (IMO: 9339868). Инцидентът става на 123 nm северозападно от пристанище Джизан, Саудитска Арабия. Саудитската прес агенция съобщи, че целият екипаж
Прочетете

България и Румъния изградиха аварийно-спасителни центрове по река Дунав

Успешно приключи проектът „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ - Danube Safety Net. Това бе
Прочетете

Норвегия ограничава достъпа до пристанищата си за руски риболовни кораби

Норвежкото правителство реши в четвъртък да ограничи достъпа на руски риболовни кораби до пристанища на страната. Норвежкото министерство на външните работи обяви, че риболовни кораби на Русия ще бъдат подложени на проверки и ще им
Прочетете

Швеция: Установихме детонации до Северен поток

Първите огледи, извършени тази седмица от шведските власти на течовете от газопроводите "Северен поток-1" и "Северен поток-2" в Балтийско море, засилват подозренията, че те са резултат от саботаж, извършен чрез детонации, нанесли
Прочетете

ДППИ прави остров за птиците във Варненското езеро за близо 4 млн. лева

Представянето на бъдещия изкуствен остров във Варненското езеро препълни Дома на моряка на 06.10.2022 г. Пилотният за България проект привлече вниманието на Община Варна, Военноморските сили на Р България, Българска морска камара,
Прочетете

Продължава водолазното учение на ВМС

Продължава водолазното учение на ВМС на Република България с международно участие „ТРИТОН 2022”. Участниците започнаха подготовката за финалния етап. Утре ще бъде проведен заключителния разбор – дискусия на който участниците ще споделят
Прочетете

Дивизионът за морски специални операции провежда тактическо учение

След инфилтриране в зоната на операцията, тимовете от състава на морската тактическа група за специални операции проведоха специално разузнаване и започнаха планиране на директни акции срещу терористично депо и кораб, превозващ оръжие
Прочетете

Последни новини

70 години от създаването на Бреговата опорна система за комуникационна и информационна поддръжка на Военноморските сили

На 7 октомври 2022 г., се състоя военен ритуал за тържественото отбелязване на 70 години от създаването на първообраза на настоящата Брегова опорна система за комуникационна и

Кап. Калчев, БМК: Ръстът на тарифите за преминаване през Проливите трябва да бъде ограничен

За кризата в Черно море, предизвикана от войната между Русия и Украйна, състоянието на морския бизнес у нас и едностранния акт на Турция за ръст на тарифите за преминаване през

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент