Развиваме региона р. Дунав-Черно море с общи усилия и обща визия

Стратегически документ за развитието на региона река Дунав-Черно море е разработен в рамките на проект DBS Gateway Region. „Обща визия 2040“ определя съвместната посока за икономическото, регионалното и логистичното развитие на региона, която ще следват партньорите по проекта от всички крайдунавски държави, тъй като желаният напредък е възможен само със съвместни усилия и обща визия.

Документът е разработен на база изготвения от ДП „Пристанищна инфраструктура“ Анализ на потенциала на региона на р. Дунав и Черно море, направен въз основа на резултатите от проекти като DaHar, GIFT, INWAPO, ADB, EMPIRIC и др. Той дава ясна насока за бъдещото развитие на региона – представя мисията, ключовите цели, сферите на интервенция и оперативните цели, които си поставят партньорите. Изведени са три приоритета: укрепване на отделните региони, укрепване на целия регион като портал и засилване развитието на пристанищата.

Партньорите по проект DBS Gateway Region са категорични, че пътят към подобряването, развитието и модернизацията на водния транспорт минава през стимулиране на бизнеса в близост до портовете, привличане на нови товаропотоци, превръщане на дунавските пристанища в съвременни логистични центрове, използванe на възобновяема енергия и модерни технологии. За да се превърне регионът в привлекателна зона по отношение на морския и вътрешноводния транспорт, е необходимо реката да се приведе в добро навигационно състояние и да се изгради международно разпознаваема марка за устойчив мултимодален транспортен маршрут „Дунавско-черноморски портален регион“. Важно е също да се поддържа висококачествена инфраструктура по Дунавския коридор и да бъде изградена подходяща инфраструктура в пристанищата с цел превръщането им в интермодални хъбове.

Внедряване на системи за електронен обмен на информация (Port Community Systems), установяване на висококачествени връзки между черноморските и дунавските пристанищата, подобряване на пътната и железопътната инфраструктура в района на портове, модернизация на оборудването и съоръженията за складиране, са сред останалите цели на проекта, изведени в стратегическия документ.

Следвайки максимата „Заедно можем повече“, партньорите по проекта вярват, че премахването на бариерите пред развитието на водния транспорт и устойчивото развитие на региона ще се постигне чрез дълготрайно сътрудничество на заинтересованите страни в рамките на т.н. платформа за сътрудничество. Предстои да бъде разработена и „Пътна карта“, която да включва мерките, чрез които да се постигнат целите на Съвместната визия 2040, и която ще има за цел да превърне Дунавско-черноморския регион в привлекателен регион-портал за морския и вътрешноводния транспорт.

Реализацията на проект „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ /DBS Gateway Region/ е насочена към подобряване и развитие на един от основните фактори за конкурентност на българската икономика – водния транспорт. ДППИ участва активно в проектa, съфинансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Водещ партньор е Регионалното правителство на Долна Австрия.

Maritime.bg – България

Вижте още
error: Защитено съдържание! Ако желаете да копирате този материал, се свържете с нас на адрес: news@maritime.bg